HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0232 Video BÀI CA BÀHIYA: thơ Thích Không Chiếu, Nhạc và trình bày: Diệu Như, Thực hiện Video: Hưng Huỳnh

Saturday, July 3, 20217:28 PM(View: 848)
Video BÀI CA BÀHIYA:
Thơ: Thích Không Chiếu,
Nhạc và trình bày: Diệu Như,
Kỹ thuật âm thanh: Minh Đạo,
Video & nhạc đệm: Hưng Huỳnh
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
100,165