HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0231Thơ Không Lạc : ÁO NHƯ LAI

Thursday, July 8, 20216:34 AM(View: 590)

ÁO  NHƯ  LAI

 DD0231Thơ Không Lạc  ÁO NHƯ LAI

 Biết không tròn vẹn Áo Như Lai

Nên không dám mặc ở kiếp này

Tất cả đều do nhân duyên cả

Thôi đành ! Chớ cũng muốn lắm thay !

 

Thôi ! Làm cư sĩ cũng được rồi

Áo màu khói lam, cũng nhẹ thôi

Ngũ giới, cố giữ cho tròn vẹn

Để không thẹn với Áo Màu Lam !

 

Cư sĩ xưa, cũng kỳ diệu thay

Bàng Long Uẩn, ai dám sánh đây !

Bàng Bà, Bàng Con, trai cùng gái

Ra đi tỉnh thức, điểm nụ cười !

 

Hậu bối họ Không, cung kính cẩn

Đê đầu bái lạy Ngài Bàng Long

Ước mong theo bước chân tiền bối

Ra đi, tỉnh thức điểm nụ cười !

Không Lạc

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
101,872