HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0243 VIDEO: NGỌN ĐUỐC CHƠN THIỀN Thơ: Hoà Thượng Thích Thông Triệt - Nhạc: Thanh Tịnh - Ca sĩ: Bích Tuyền

Wednesday, August 4, 20214:28 PM(View: 920)
Video NGỌN ĐUỐC CHƠN THIỀN 
Thơ: Hoà Thượng Thích Thông Triệt
Nhạc: Thanh Tịnh
Ca sĩ: Bích Tuyền
Hội Thiền Tánh Không Bắc Cali thực hiện

CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: https://www.youtube.com/channel/UCoppojU0m4Ujkku-ywGSDyA
Hoặc click LINK: https://youtu.be/W-5SvCBE-bQ 
CLICK vào giữa hình để xem
click_to_watch

01 Nhac Thiền FOREVER _ Ngon Duoc Chon THien

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
122,853