HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0254 Thơ Không Lạc: NỤ CƯỜI

Monday, August 23, 20215:34 PM(View: 525)

NỤ CƯỜI

DD0254 Thơ Không Lạc NỤ CƯỜI  

Mỗi ngày nên nở NỤ CƯỜI

HOA CƯỜI tiết chất mật vui, diệt buồn

HƯƠNG CƯỜI thoảng mùi thân thương

Làm tan nát cả vấn vương khổ sầu

 

CHẤT BUỒN gấm nhậm từ lâu

Cũng phải tan rã bởi MÀU CƯỜI tươi

Mỗi ngày nên nở NỤ CƯỜI

CƯỜI đi ! bạn sẽ thấy đời vui ghê !

 

Có luồng kinh mạch đi về

Tận cùng trong não, cận kề kế TÂM

Khi CƯỜI Tâm sẽ âm thầm

Mở  toang cánh cửa,  lộ mầm vui tươi

 

SẮC CƯỜI lá ánh mắt ngời

Làm làn da thẳng,  bởi nụ CƯỜI tươi

Đây chỉ là Nụ Cười Đời

Mà còn được vậy,  mặt tươi vui liền !

 

Nếu tập được Nụ Cười Thiền

Tâm ta sẽ được toàn miền thảnh thơi

Hãy CƯỜI đi, bạn bè ơi !

Để cho mình thấy cuộc đời còn vui !!!

 

                       Viết xong đúng 4 giờ sáng

                                 1//9/2021 

                                  Không Lạc

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
122,854