HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0266 TƯỞNG NIỆM Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU - Thơ Diệu Như: TIỄN THẦY - Video: Sao Mai

Saturday, September 18, 20217:12 AM(View: 765)

TIỄN THẦY
DD0266 Thơ Diệu Như TIỄN THẤY

Cuộc đời vốn thật vô thường
Có sinh có diệt -con đường tử sinh 
Mấy ai thoát khỏi nhục ,vinh.
Lên voi xuống ngựa -sự tình thật hư.
Thầy tôi khoác áo Chân Như 
Thong dong  tự tại, nhất như trở về.
Không Chiếu ,Tự tánh tinh thông!
Quang Minh đạo lộ - tánh Không hiển bày.
Phạm hạnh quả thật đủ đầy
Thiểu dục tri túc -hằng ngày Thầy gieo.
Sống cho xứng đáng Tỳ Kheo
Lòng không vướng bận ,nhổ neo xa bờ.
Bến mê -Trần Thế từ đây.
Chuyển hóa -rủ sạch -Giác ngay hiện thời.
Thênh thang cánh nhạn  ngang trời
Không gian tĩnh tịch-Ngàn đời như Như 
     
      Kính dâng giác linh
          Thầy Không Chiếu 
           Houston 11/9
            Diệu Như 

VIDEO_ICON-thumbnailThực hiện Video:  HẠNH PHỔ Sao Mai 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,542