HỘI NHẬP

Lịch TU HỌC tháng 3, 2011

16 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 7803)


 THÁNG 3

634058277256404272_200x42

  •  ĐẠO TRÀNG SAN JOSE (tiếp)

- Khóa Bát nhã lớp Trung cấp 2

Từ thứ bảy 5 đến chủ nhật 13 (9 ngày)

Ban tổ chức:

Trưởng Đạo tràng: anh Không Lạc <huylynh@gmail.com>
Trưởng ban Tu học: cô Viên Quang tandiem999@yahoo.com

 

  •  VIRGINIA

 

Khóa Căn Bản 73

Từ ngày thứ bảy 19 đến ngày thứ sáu 25 (7 ngày)

Ban tổ chức:

 Cô Tâm Diệu Phú 703- 407 4976 <xuan.vo@fda.hhs.gov>

 

  • THIỀN VIỆN

Để giúp thiền sinh tại các Đạo tràng có khả năng tổ chức và điều hành công việc của Hội và Đạo tràng, Thầy Thiền Chủ sẽ tổ chức "Khóa Nghệ thuật tổ chức và điều hành Hội & Đạo tràng."

Thời gian

Từ ngày 28 đến ngày 31 (4 ngày)

Địa điểm

Thiền viện

Mời tham dự

Nhân đây chúng tôi mời tất cả thiền sinh đang phụ trách Hội & Đạo tràng và tất cả thiền sinh quan tâm đến sự phát triển Hội & Đạo tràng trong nước và ngoài nước Mỹ nên ghi danh tham dự.

Ghi danh

 Trưởng ban Tu học của Hội Thiền Tánh Không Trung ương: cô Kim Chung:

<kimchung_nguyen11@yahoo.com>

Trưởng ban Tổ chức Hội: anh Tuệ Ngộ <willieduong30475@verizon.net>

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 7659)
LỊCH TU HỌC THÁNG 11-12, 2011: THIỀN VIỆN Khóa An cư kiết đông
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 6986)
Lịch TU HỌC tháng 1, 2011: HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ 2011
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 7255)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2011: TẠI THIỀN VIỆN TẾT Tân Mão, ĐẠO TRÀNG NAM CALI, ĐẠO TRÀNG SAN JOSE
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 7692)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2011: Lễ Kỷ niệm ‘15 năm hoằng pháp lợi sinh.”, ĐẠO TRÀNG SYDNEY
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 7768)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2011: ĐẠO TRÀNG PARIS
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 6610)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2011: ĐẠO TRÀNG HOUSTON
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 6971)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2011: ĐẠO TRÀNG STUTTGART, ĐẠO TRÀNG SACRAMENTO
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 7407)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2011: ĐTSACRAMENTO K Bát nhã 25 lớp TC 1, K Bát nhã lớp TC 2: THIỀN VIỆN: Khóa Tu hạnh xuất gia (30 ngày), Khóa nhập thất chuyên tu Thiền Định (10 ngày)
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 7491)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2011: ĐẠO TRÀNG TOULOUSE, ĐẠO TRÀNG THỤY SĨ, ĐẠO TRÀNG TORONTO
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 7246)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2011: ĐẠO TRÀNG HOUSTON, ĐẠO TRÀNG NAM CALI