HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0299 Không Lạc : THÀ NHƯ

Sunday, November 28, 20219:48 PM(View: 393)

                                    THÀ NHƯ . . .                                     

0299 Không Lạc THÀ NHƯ 

 Thà như bọt biển, giữa đại dương

Sóng cao, sóng thấp, vẫn như thường

Ba đào nổi dậy, hay biển lặng

Bọt biển vẫn thường, vẫn nổi trôi.

 

Thà như tảng đá, đỉnh núi cao

Tuyết băng bao phủ, chẳng lao xao

Hè về nắng rực, băng tuyết rã

Đá vẫn còn là, tảng đá  thôi.

 

Thà như chiếc lá, ở trong rừng

Theo vòng luân chuyển, lá dửng dưng

Xanh, vàng, úa, chết, lìa cành mẹ

Rơi xuống thành phân, nuôi cỏ cây.

 

Thà như chim chóc, ở rừng sâu

Thảnh thơi bay lượn, tìm kiếm mồi

Tên, đạn dù đến rừng sâu thẩm

Chím vẫn hót đều, chẳng lo âu.

 

Thà như giọt nước, từ trời cao

Trong đám mây bay, lắm nhiều màu

Nước rơi nghìn giọt, thành mưa xuống

Mưa có làm phiền muộn ai đâu.

 

Thà như vậy đó, tôi, ta ơi !!!

Thì Tâm cát bụi, chẳng rối nùi

Thà như thế đó, thà như thế

Ai có chê cườithà vậy thôi !!!

 

                       Không Lạc

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
117,687