HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0307 AUDIO: ÂN SƯ - Thơ : Hoằng Phương - Viên quang - Nhạc Tâm Thơ - Tiếng hát Hà Chi

Tuesday, December 14, 20219:12 PM(View: 704)

ÂN SƯ
DD0307 AUDIO ÂN SƯ - Thơ Hoằng Phương - Viên quang - Nhạc Tâm Thơ


Ngày đó thu về lá vàng bay

Thượng Thông Hạ Triệt pháp danh Thầy

Ngọn đuốc chân thiền Thầy mang đến

Chân Như thiền định pháp vô vi

Thầy đến thung lũng hoa vàng nở

Tánh Không “Không Nói” pháp của Thầy

Toạ thiền theo đúng như Phật tổ

Vô thường đã đến với Thầy tôi

Trời cuối đông mưa càng thêm ảm đạm

Houston buồn lặng lẽ tiễn Thầy đi

Chân Như Thiền Viện lễ lần cuối

Bồ Tát Đạo Thầy nguyện suốt đời đời

Phật vẫn uy nghi trong chánh điện

Tổ đình Thiền Viện dáng Thầy đâu

Nào ai gặp lại dù trong mộng

Tánh Không Thiền Viện lưu danh Thầy


Hoằng Phương – Viên Quang

 _________________________________

AnSu
ICON Nghe NhacSmall

ÂN SƯ 
Thơ : Hoằng Phương - Viên Quang
Nhạc : Tâm Thơ
Tiếng hát : Hà Chi
Đạo tràng San Jose thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
171,239