HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0313 Không Lạc - thơ: KHÔNG THẦY ĐỐ MẦY...

Saturday, December 25, 20211:23 PM(View: 357)

KHÔNG THẦY ĐỐ MẦY ...

 

                              Kính dâng Thầy

 

( Không Thầy đố mầy làm nên

Hãy ghi nhớ, xin đừng quên câu này !

Ăn trái nhớ kẻ trồng cây

Uống nước, nhớ người đã dầy công đào !!! )

*********

DD0313 Không Lạc - thơ KHÔNG THẦY ĐỐ MẦY

Chặng đầu, lối Đạo chông gai

Không Thầy, con phải miệt mài sách kinh

Hiểu Kinh, nhờ chút thông minh

Sách thì lắm lúc u minh thật tình

 

Thân cô, chiếc bóng, đăng trình

Đơn thương độc mã vượt sinh tử bờ

Tọa Thiền, Tâm thức Nguyên sơ,

Vào ra như chốn bến bờ không ai.

 

Áp dụng theo sách chỉ bày

“Vô ra hơi thở” đêm ngày liên miên

Nhưng tâm thì vẫn đảo điên

Cho nên thân cứ ngả nghiêng theo đời

 

Nhắm mắt chỉ thấy mọc mời

Sắc thanh hương vị… tuyệt vời, đáng mê!

Tự hỏi: mình đi hay về ?

Non cao gần gũi, hoặc kề vực sâu!

 

Nhưng sao vọng tưởng lắm màu

Muôn hình vạn trạng, biết đâu mà phòng !

Ngừa tây, chúng lại kích đông

Khiến tâm con rối bòng bong mịt mù

 

Sách thiền nhiều cuốn đi mua

Những mong thấy được kiểng chùa trong tâm

Mong ánh sáng cuối đường hầm

Trong lúc chờ đợi u âm mịt mờ.

 

Nhưng con đâu có nào ngờ

Hành hương đất Phật tình cờ duyên may

Nhờ Thầy chữa bệnh mát tay

Bảo ban, chỉ rõ tháng ngày học tu

 

Khóa Thiền Căn Bản cần cù

Chăm chỉ nghe giảng tiếp thu ý Thầy

KHÔNG ĐỊNH DANH” thật là hay

Còn “KHÔNG DÁN NHÃN” thổi bay bụi mù

 

Tâm TRỐNG RỖNG, Vọng chạy ù

Nhìn “THẤY NHƯ THẬT” mịt mù thành trong.

Thầy trao “CỦA BÁU TÁNH KHÔNG

Múa gươm, vọng tưởng gặp “không”, hết liều!

 

Bảo đao “CHỈ BIẾT” tuyệt chiêu

Bao nhiêu vọng-niệm thảy đều rã tan

Tâm con như áng mây ngàn

An nhiên, tự tại thênh thang, phiêu bồng

 

Đêm ngày, khuya sớm vào Không

Cây TÂM LINH  đã trổ bông đầy cành

Mắt vui ,giọt lệ long lanh

Xin Thầy nhận lễ lòng thành nơi con.

                       Kính bút

                        Không Lạc

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
117,686