HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0318 Thơ Diệu Nhân : TỰ NGÃ

Saturday, January 1, 202211:08 AM(View: 605)
Tự Ngã
Soi Gương
Thuở xưa có một vì vua
Hỏi xem Hoàng Hậu rằng bà yêu ai
Xin thưa chỉ có Ngài thôi
Nhưng mà… thực chất yêu Ngài vì Ta !!!
 
Giật mình Vua cũng nhận ra
Ta yêu Hoàng Hậu vì ta yêu mình…
Nhận ra thực chất “vì mình”
Cả hai cùng đến thưa trình Thế Tôn
 
“Có phải rằng hai chúng con
Đều yêu tự ngã của mình thiết tha
Dù cho nói Yêu người ta
Thực ra là chính chúng ta yêu mình ?”
Từ bi Đức Phật dạy rằng
“Tâm ta đi cùng khắp *
”Tất cả mọi phương trời
“Cũng không tìm thấy được
“Ai thân hơn tự ngã
“Tự ngã đối mọi người
“Quá thân thiết như vậy
“Vậy ai yêu tự ngã
Chớ hại tự ngã người”
 
Cúi đầu đảnh lễ  Thế Tôn
Ẩn sâu dưới lớp yêu thương là gì
Cái TA thật rất tế vi
Chạm vào tự ngã khác gì giáo đâm **
Khắc vào tâm thức ngàn năm
Trải bao nhiêu kiếp hận lòng khó nguôi
Sanh sanh tử tử luân hồi
Cũng vì tự ngã đời đời trôi lăn
Lời Phật khắc cốt ghi tâm
Ai yêu tự ngã…đừng xâm phạm người…
Để không ân oán luân hồi
Thoát vòng sinh tử an vui Niết bàn !!!

Diệu Nhân

 

(* Trích giảng Kinh A Hàm_HT Thích Thanh Từ)

(** giáo mác: một loại binh khí thời xưa )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
171,257