HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0319 Không Lạc - thơ: DẤU XƯA

Monday, January 3, 20228:33 PM(View: 530)

DẤU XƯA 
ThienVienTK BuocDauThanhLap 22

 Ngồi đây nhớ lại dấu xưa

Từ ngày Thiền viện mới vừa lập xong

Hoang vu ! Vắng vẻ ! mênh mông !

Huynh đệ chỉ đếm bằng đầu chân, tay.

 

Thời gian bươn bả trải dài

Hôm nay thì đã tràn đầy khắp nơi

Một mình, một bóng Thầy tôi

Như chim tung cánh mọi nơi, pháp truyền

 

Hôm nay Thầy đã về miền

Chúng tôi ở lại, lòng riêng chút buồn !

Nhưng cùng sát cánh, luôn luôn

Hành thiền miên mật để tưởng nhớ Thầy!

 

                                Tổ Đình Tánh Không

                                         12/17/2021

                                          Không Lạc

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
171,250