HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0320 DƯ ẢNH: Thơ Không Lạc Nhạc: Không Chánh Trí Tiếng hát: Bích Tuyền

Saturday, January 8, 202210:09 PM(View: 672)

Dư Ảnh
 Thơ Không Lạc
Nhạc: Không Chánh Trí
Tiếng hát: Bích Tuyền
DD0320  DƯ ẢNHLung linh dư ảnh Thầy tôi.

Như đang ẩn hiện ở nơi tổ đình.

Thầy tôi đâu có vân trình.

Rời xa thế giới, văn minh ta bà!

 

Thầy tôi vẫn còn đây mà.

Tổ đình, Thiền viện, mái nhà Tánh Không.

Cũng pháp của thầy: nói Không.

Và còn nhiều nữa giữa lòng thiền trang.

Những con đường dọc lối ngang.

Cây trồng thẳng tắp , những hàng tùng tiêu.

Và còn nữa còn lắm nhiều.

Bao nhiêu cây đó bao nhiêu ảnh Thầy !!!

Nhớ thương Thầy hãy ngày ngày.

Lục hòa cố giữ, chở đầy Tâm Không.

Huynh đệ thiền sinh Tánh Không.

Hãy nên cố giữ, trọn lòng thương nhau.
 Không Lạc 


DuAnh

ICON Nghe NhacSmall

Thơ Không Lạc
Nhạc: Không Chánh Trí
Tiếng hát: Bích Tuyền

(Trích CD Nhớ Thầy)
Đạo tràng San Jose thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
171,186