HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0321 Huệ Quang: NHỚ và QUÊN

Monday, January 10, 20228:16 AM(View: 587)

NHỚ  và  QUÊN
DD0321 Huệ Quang NHỚ và QUÊN
Quên đi chuyện nên nhớ.
Lại nhớ chuyện nên quên.
Khổ !

Quên chuyện người lầm lỗi,
Nhớ mình đã làm sai.

Quên đi ngàn quá khứ,
Nhớ chỉ một đang là.

Ta quên từ, nhớ nghĩa.
Ta quên ta, nhớ Phật.
An …

Khi rõ biết không tâm,
Không còn ai quên nhớ.
Như.

Huệ Quang

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
171,223