HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0328 Thơ Diệu Nhân: KHÔNG BƯỚC TỚI, KHÔNG DỪNG LẠI

Monday, January 17, 20226:57 PM(View: 830)

KHÔNG BƯỚC TỚI - KHÔNG DỪNG LẠI

DD0329 Thơ Diệu Nhân KHÔNG BƯỚC TỚI, KHÔNG DỪNG LẠI
“Không bước tới , không dừng lại

Ta thoát khỏi bộc lưu”

Ôi lời giáo huấn thâm sâu

Gởi ai thấu hiểu lẽ mầu lời kinh !

BƯỚC TỚI  ta bị cuốn trôi

Chạy theo dục vọng của người thế gian

Đây tài, đây sắc, đây danh

Đây ngủ, đây nghỉ, uống ăn linh đình !

Lạc thọ cứ muốn tăng dần

Như dòng nước lũ ầm ầm cuốn trôi …

DỪNG LẠI  bị đắm chìm thôi

Dù là ôm giữ thọ vui thọ buồn

Khi xưa ở chốn cung đình

Ngập tràn dục lạc ngày đêm vui đùa

Rồi khi tỉnh ngộ quyết tu

Lại tìm khổ hạnh ước mơ Niết Bàn

Không ăn, không uống, thân tàn

Tưởng rằng đã thoát khỏi dòng bộc lưu…

TRUNG ĐẠO ăn uống nghỉ ngơi

Chỉ vừa biết đủ để nuôi thân này

Tinh cần chăm chỉ đêm ngày

Sống trong Chánh Niệm một giây không rời

Thời gian như dòng nước trôi

Có ai tắm được một nơi hai lần

Nước trôi bèo dạt xoay vần

Xa đi rồi lại về gần ai hay

BƯỚC TỚI mơ tưởng tương lai

DỪNG LẠI quá khứ kéo lôi đắm chìm !

Hiện tại trước mặt ngắm nhìn

NHƯ THẬT NHƯ VẬY, thoát liền bộc lưu !

DN

*** (Kinh Tương Ưng Chư Thiên  I. Phẩm Cây Lau)


Line 2
audio-icon_thumbnail

KHÔNG BƯỚC TỚI, KHÔNG DỪNG LẠI
Diệu Như diễn ngâm
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để downloadSend comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,713