HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như SNHP047: TRONG SẠCH- TĨNH LẶNG- CHIẾU SÁNG

Wednesday, January 19, 20229:08 AM(View: 1841)

Triệt Như - Suối Nguồn Hạnh Phúc - Bài 47

TRONG SẠCH- TĨNH LẶNG- CHIẾU SÁNG
47 SUOI NGUON HANH PHUC 4 X 6 VN

Đây là ba phẩm hạnh của Tâm. Tâm thì là một, mình chỉ tạm diễn nói ra có ba đặc điểm để dễ thực hành. Ba đặc điểm này liên hệ nhau mật thiết lắm.

Muốn tĩnh lặng thì tâm phải trong sạch. Nếu tâm còn khởi ý tham, hay sân thì nó không tĩnh lặng mà nó sẽ phóng đi tương lai hay quay về quá khứ hay bị cuốn hút theo đối tượng hiện tại.

Muốn trong sạch thì tâm phải tĩnh lặng, tức là không lay động dù tiếp xúc với đời. Cuối cùng muốn chiếu sáng, tâm phải tĩnh lặng và trong sạch.

Tuy vậy, con đường đi của chúng ta thường là từng bước thực hành, theo lời nhắc nhở của đức Phật, tương ứng với ba lãnh vực: Giới- Định- Tuệ.

Trong kinh Niệm Xứ, đức Phật đã từng nhấn mạnh kết quả khi thực hành Niệm Xứthành tựu cả ba cùng lúc:

Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm xứ”.

Cốt lõi thực hành là SATI, niệm Biết, có khi được trình bày là PAJĀNĀTI, dịch là tuệ tri, có khi dùng từ SAMPAJAÑÑA, dịch là tỉnh giác. Bản thể vẫn là Biết, hay sâu sắc hơn là hiểu biết (dịch ra tiếng Anh là to understand), hay biết với trí tuệ, hay tỉnh thức biết, hay tỉnh giác...

Chúng ta đã biết rõ tu tậptrở về bản tâm của chính mình. Nó hoàn toàn trong sạch, tĩnh lặng và chiếu sáng. Như lời ngài Huệ Năng tán thán khi sáng đạo:

Nào ngờ tánh mình vốn không sanh diệt,

Nào ngờ tánh mình vốn thanh tịnh trong sạch,

Nào ngờ tánh mình vốn chứa đầy đủ muôn Pháp,

Nào ngờ tánh mình vốn không dao động,

Nào ngờ tánh mình vốn sinh ra muôn Pháp.

Chúng ta thử thiết lập một lộ trình tu cho chính mình.

1-    Biết chắc chắn nguồn cội trí tuệ siêu vượt là từ Tâm của riêng mình, vậy ta phải quay về bên trongquan sát tâm mình. Bước này phù hợp với:

-       Hạnh tàm quý: nếu thấy mình có ý nghĩ nào xấu ác thì phải nhận biết, hỗ thẹn, và chấm dứt ngay. Không để cho ý nghĩ xấu ác trở thành lời nói và hành động xấu ác.

-       Đó cũng là hạnh tu giữ gìn thân, lời và ý nghiệp được trong sạch.

-       Cả ngày và đêm đều thường xuyên quan sát tâm không cho các pháp ác, bất thiện khởi lên. (Chú tâm cảnh giác, trong Đại Kinh Xóm Ngựa)

2-    Thọ trì Giới luật: cư sĩ chúng ta nhớ giữ gìn năm giới, đây là mối liên hệ tốt đẹp với gia đìnhxã hội:

-       Không giết hại hay có ý làm tổn thương bất cứ sinh vật nào.

-       Không tham lam trộm cắp tài sản của người khác.

-       Không khởi ý muốn hay hành động tà dục với người khác ngoài vợ hay chồng.

-       Không nói dối, nói lời thêu dệt, gây chia rẽ, lời thô bạo.

-       Không uống rượu, hay dùng các chất say sưa.

Tu sĩ thì có 250 giới hay 348 giới. Nói chung, khi chúng ta thực hành cẩn trọng bước thứ nhất thì xem như bước thứ hai này cũng được tốt rồi.

Kết quả của hai bước này là:

-        Tâm chuyển hóa lần lần, trở nên trong sạch.

-       Những đam mê ghiền nghiện từ từ giảm bớt, tham sân si cũng không thể khởi lên.

-       Năm triền cái không còn nữa: tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi.

3-    Thực tập Định:

-       Chúng ta bắt đầu tập những phương thức dùng giác quan tiếp xúc với đối tượng bên ngoài, chỉ Biết thầm lặng, Biết y như đối tượng đang có trước giác quan của ta, không diễn nói hay suy nghĩ gì thêm. Đó là chủ đề Biết không lời hay Biết Như Thực về đối tượng bên ngoài.

-       Quan sát tâm mình, nhận ra tâm đang tĩnh lặng, trống rỗng. Chủ đề bây giờ là tâm, tâm đang tĩnh lặng.

-       Thực tập hoài hai bước này.

Kết quả:

-       Tâm tĩnh lặng, Biết không lời.

-       Tâm dừng lại, không chạy theo cảnh bên ngoài nữa.

4-    Kinh Nghiệm Tuệ:

-       Khi tâm tĩnh lặng thực sự, tâm ta sẽ trở nên sắc bén, tiếp xúc với bên ngoài, tâm sẽ kiến giải tức khắc, không thông qua suy nghĩ, đó là chức năng Kiến giải tổng quát của tánh giác (Buddhitā), gọi là trực giác.

-       Mức độ chức năng kiến giải cao hơn, của Phật tánh (Buddhatā) là: Ngộ, hay chứng ngộ (realization) và sáng đạo (enlightenment). Nếu đối chiếu với não bộ, có thể đây là chức năng của vùng Precuneus, ở vỏ não (cortex), là vùng mà các nhà não học gọi là cái Lõi của não bộ con người. Khi Precuneus có mặt và hoạt động, tất cả các vùng ngôn ngữ đều im lặng, không hoạt động. Thí dụ: ý thức, ý căn, trí năng, Broca, Vùng nói, cơ cấu mạng lưới (trạm tiếp vận 1), Đồi Thị (trạm tiếp vận 2) Dưới Đồi (trạm tiếp vận 3) Ký Ức, Bản năng, tất cả đều yên lặng.

-       Tới bước này, chúng ta chỉ an trú trong chính bản tâm trong sạch và yên lặng, khi tọa thiền cũng như trong mọi lúc. Ta sẽ kinh nghiệm tâm chiếu sáng, tức là ánh sáng của trí tuệ siêu vượt sẽ tự động triển khai từ từ theo mức độ dụng công của mình.

Kết quả của bước này là tiến trình kết quả từ các bước trước:

-       Không tạo thêm nghiệp xấu ác, chuyển nghiệp cũ.

-       Thân phục hồi sức khỏe, trí nhớ tốt hơn.

-       Tâm từ, bi, hỷ, xả biểu hiện rõ.

-       Thông suốt giáo lý, kinh nghiệm tất cả các giai đoạn tu tập nên thuyết giảng thích hợp, lý luận sắc bén, gọi là biện tài.

-       Đây là Phật tánh tự động phát huy cho tới vô cùng.

Kết lại, bài này chỉ là nhắc lại con đường mòn trở về nguồn cội Tâm của mình mà thôi, theo sát giáo lý của đức Phật. Chúng ta nhớ luôn luôn quan sát tâm mình, xem tâm có đang trong sạch, hay đang tĩnh lặng, hay đang chiếu sáng. Có khi nào tâm tĩnh lặng mà chưa trong sạch? Là vì nó chưa thực sự tĩnh lặng mà mình tưởng là nó tĩnh lặng.

Khi tâm hoàn toàn trong sạch thì nó phải tĩnh lặng.

Khi tâm thực sự tĩnh lặng thì nó phải hoàn toàn trong sạch trong giây phút đó.

Và khi tâm hoàn toàn tĩnh lặng, trong sạch, nghĩa là trống rỗng, thì tâm sẽ chiếu sáng.

Nếu tâm chưa chiếu sáng, có nghĩa là tâm chưa tĩnh lặng, tâm chưa tĩnh lặng vì tâm chưa trong sạch, tâm chưa trong sạch vì tâm chưa trống rỗng.

 

Thiền viện, 14- 1- 2022

TN  

 

Reader's Comment
Sunday, January 23, 202210:20 AM
Guest
Lóe sáng
Hễ rỗng thì sạch.
Hễ sạch thì sáng.
Tự nhiên có sẵn là như thế.
Chiếu sáng là tự sáng.
Không có cái gì chiếu.
Cũng không có vật đón nhận sự sáng.
Muốn biết thì nhìn vào cái lóe sáng đầu tiên.
Không thấy sáng vì có ta muốn thấy.
Không thấy sáng vì bị che bởi hai từ chiếu sáng.
Ngôn ngữ là bức màn che ngay lúc nó chiếu.
Tôi thì tối, tối vì Tôi.
Muốn sáng thì lách vào cái lóe sáng đầu tiên.
Thursday, January 20, 20227:45 PM
Guest
Kính chào Ni Sư.
Con xin trình bày "Như Thật".
Vọng tưởng
Con người là khối tập hợp của ( đất nước gió lửa) sắc thọ tưởng hành thức. Khối này không thực chất tính, luôn thay đổi còn có tên gọi là vô ngã, vô thường.
Nhiều câu hỏi thắc mắc khi ngồi thiền vọng tưởng cứ khởi lên hoài không vô định được?
Vọng tưởng khởi lên là điều đương nhiên, cũng là bình thường.
Vì Vọng tưởng cũng là từ khối tập hợp của sắc tho tưởng hành thức, khối này luôn thay đổi, không thực chất tính hay còn gọi là vô thường, vô ngã.
Khi ngồi thiền thấy vọng tưởng khởi lên rồi biến mất, rồi khởi lên rồi biến mất, cứ nối tiếp như vậy, ngồi hàng giờ vọng tưởng vẫn không dứt.
Con dùng phương pháp " nghe như thật, thấy như thật, xúc chạm như thật, nhận biết như thật " .
Nhận ra được vọng tưởng đến rồi đi, sự sinh khởi vọng tưởng, sự mất đi vọng tưởng , thấy được sự sanh diệt vọng tưởng , ngay lúc đó tâm trở nên yên lặng, vẫn nhận thấy được sanh diệt vọng tưởng, rồi vọng tưởng mất đi, thay vào đó sự tỉnh lặng mà tâm vẫn nhận biết, sự tỉnh lặng được kéo dài thì vọng tưởng không còn nữa, ngay lúc đó là nơi đang trong định, cũng là nơi khởi sanh trí tuệ.
Con
Như quỳnh.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, January 25, 202311:14 AM(View: 238)
Định luật Y Duyên Tánh vận hành tất cả thế gian. Nó cũng là định luật biến hóa và phát triển, là sức sống mãnh liệt, đã thành lập vũ trụ, điều hành vũ trụ, và bảo vệ duy trì sức sống của vạn vật. Thế gian biểu hiện sự hài hòa tuyệt vời theo sự biến hóa khách quan của “Y Duyên Tánh”. Vậy, các bạn thân ơi, đây có phải là một bức tranh puzzle tuyệt vời không?
Tuesday, January 24, 20233:16 PM(View: 156)
Chỉ có người thực sự bước vào dòng Thánh mới kinh nghiệm được thọ thanh tịnh. Người còn nhiều dính mắc không bao giờ kinh nghiệm được nhận thức ngoài cảm giác.
Wednesday, January 18, 20237:43 PM(View: 545)
Đất trời quê hương đang vào xuân, mong gởi một món quà nhỏ tặng cho bạn tri âm, mùa xuân trong tâm mình.
Wednesday, January 18, 20237:51 AM(View: 112)
Der Buddhismus betrachtet die „Geburt“ nicht als Beginn eines neuen Lebens sondern die Geburt beginnt bereits mit dem Tod, dann folgt eine Rückkehr und eine erneute Geburt. Diesen Zyklus: Geburt und Tod, Werden und Vergehen, nennt man im Buddhismus den Daseinskreislauf (Samsara) und Alter ist ein Teil dieses Lebenskreislaufs.
Tuesday, January 17, 20231:21 PM(View: 141)
Cái gì được nhận ra đầu tiên trong một sát na, và nhận rõ cuối cùng qua những chuỗi sát na tiếp theo, là đối tượng của nhận thức.
Tuesday, January 10, 20231:01 PM(View: 287)
Thực tại là “giống như Thực” , đồng thời là “giống như Huyễn”. Đó là Trung Đạo. Nói cách khác nữa: Thực tại là không phải hoàn toàn Thực, cũng không phải hoàn toàn Huyễn. Cũng có thể nói: “Cái Đang là” vừa là “Thực” vừa là “Huyễn”.
Sunday, January 8, 20235:46 PM(View: 144)
Es gibt kein Phänomen oder Ereignis, das unabhängig und von selbst oder zufällig gebildet und entwickelt wird.
Thursday, January 5, 20239:01 AM(View: 327)
Các bạn ơi, đây cũng chỉ là một bài ghi lại chuyện sinh hoạt trong tháng 12- 2022 này, mình trở về thăm thiền viện Chân Như, ở Navasota thuộc Texas. Không thể nói là”chuyến du hóa” được vì thiền viện Chân Như là “nhà mình” mà.
Tuesday, December 27, 20223:39 PM(View: 188)
Meditation hilft der Menschen, harmonisch mit der Umwelt zu leben. Eine Harmonie zwischen Körper und Geist eines Individuums, eine Harmonie zwischen einem Individuum und anderen Individuen und eine Harmonie zwischen einem Individuum und der Natur.
Saturday, December 24, 202212:22 PM(View: 261)
... Không có cái nào độc lập và tồn tại vững chắc. Chỉ vì tất cả hiện tượng đều vô ngã, tức không thực chất tính, chúng nương tựa vào nhau mà trở thành.
Saturday, December 17, 20227:50 AM(View: 343)
Toàn thể cơ quan tâm-vật lý này ở trong luồng thường hằng như bánh xe quay không bao giờ ngưng. Nó cứ quay mãi, và cơ quan tâm-vật lý cứ trôi lăn mãi trong vòng luân hồi.
Sunday, December 11, 202210:19 AM(View: 469)
Trong 12 mắt xích, Thức (viññāṇa) và Danh - Sắc (nāma-rūpa) được xem là mắt xích cơ bản. Từ hai mắt xích này, tất cả những liên quan chủ thể-khách thể trong kinh nghiệm bình thường được phát xuất, và cấu trúc năng động cũng bộc lộ sự vận hành bên trong tâm. Thông qua chúng, sự chuyển biến của chúng ta từ vô minh đến giác ngộ có khả năng thực hiện được.
Tuesday, December 6, 20227:49 PM(View: 338)
Nội dung bài pháp ngắn này, đức Thế Tôn cho biết ở đời có bốn hạng người hiện hữu. Đó là hạng người đi thuận dòng, hạng người đi ngược dòng, hạng người tự đứng lại và hạng người khác là vị Bà-la-môn vượt qua bờ bên kia, đứng trên đất liền.
Tuesday, December 6, 20226:19 PM(View: 331)
Không có một hiện tượng nào được hình thành và phát triển mà ở trong trạng thái độc lập hay cô lập hoặc ngẫu nhiên.
Monday, December 5, 20226:51 PM(View: 234)
Das Bāhiya Sutra ist eine Lehrrede des Buddhas über die Funktionen der Naturen: die Natur des Sehens, die Natur des Hörens, die Natur des Berührens und das Nonverbale Bewusstsein.
Monday, November 28, 20226:21 PM(View: 348)
... Tưởng ám chỉ nhị nguyên chủ thể khách thể (subject-object duality). Vì nó là cái biết (knowledge) đạt được do sự cảm thấy đối tượng bên ngoài và bên trong thân xuất phát từ sự cung cấp sáu loại dữ kiện của Thọ. Sự cảm thấy này tạo thành một biểu tượng trong tâm gọi là tri giác biểu tượng...
Thursday, November 24, 20225:13 PM(View: 272)
Sống ở đời, không ai là không có bạn. Nếu không khéo, mình kết thân với những người bạn xấu, bạn ác thì cuộc đời của mình ngày càng đi vào ngỏ hẹp. Về vấn đề này, đức Phật cũng có những lời khuyên dạy cho đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài.
Sunday, November 20, 20227:22 AM(View: 369)
Trở lại bờ này Về lại nhà xưa, Chợt thấy, ngôi nhà xưa Là chính bờ bên này.
Saturday, November 19, 20222:48 PM(View: 307)
Der Hauptgrund dieses Leidens ist, dass wir eine falsche Sicht über das Leben, über die weltlichen Phänomene und vor allem über uns selbst haben.
Friday, November 18, 20225:43 PM(View: 389)
Đi trên con đường Thiền, ta cần nắm vững toàn bộ các mặt trong mỗi tiến trình của Tứ Đế để dễ nhận ra phương thức thực hành tiến đến chữa dứt khỏi Khổ cho chính mình.
Wednesday, November 16, 20227:50 AM(View: 813)
Chánh niệm tỉnh giác giúp tâm dừng lại để sống trọn vẹn với cái đang là. Khi tỉnh giác, năng lượng Phật được biểu hiện, khi thất niệm năng lượng chúng sanh có mặt.
Tuesday, November 15, 20225:46 PM(View: 312)
Trí Bát Nhã siêu thế có thể thấy một cách đúng đắn như thật (yathābhūtam pasyati) thì gọi là chứng. Còn trí không phân biệt thì có thể thông đạt (Skt: samvidate: know thoroughly), cho nên gọi là được (Kinh Bát Nhã 567).
Monday, November 7, 20229:20 PM(View: 404)
Tỳ-khưu-ni lỗi lạc, vang danh bậc nhất về Đại Trí Tuệ trong Ni giới. Đó là nữ tôn giả Khema. Đặc biệt là Khema đã chứng quả Thánh cao thượng, chỉ sau một thời pháp của đức Phật, ngay khi bà còn là một hoàng phi cao sang quyền quý, chưa hề xuất gia, chưa hề quy y Tam Bảo, chưa phải là đệ tử của đức Phật Gotama.
Monday, November 7, 20227:29 AM(View: 404)
Điểm then chốt của bài pháp ngắn gọn này là nhấn mạnh đến nguyên tắc kinh nghiệm giác quan. Đó là khi giác quan kinh nghiệm được điều gì hãy để nó kinh nghiệm mà không để tự ngã can thiệp vào. Nếu biết khai thác nguyên lý này, ta cũng sẽ có kinh nghiệm ngộ đạo
Tuesday, November 1, 20228:22 PM(View: 992)
Thực tại cùng tột là chân lý tuyệt đối, chỉ bằng nhận thức khách quan mới có thể nhận biết được bản chất của thực tại. ...
Tuesday, November 1, 202210:45 AM(View: 1209)
Kinh Bāhiya là bài kinh Phật dạy liên hệ đến những chức năng bên trong cơ chế tánh giác gồm tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm và nhận thức không lời.
Monday, October 31, 202211:01 AM(View: 401)
Das Leiden entsteht durch das Ursache und Wirkungsprinzip. Aus welcher Ursache entsteht das Leiden? Aus Ursache der Berührung.
Monday, October 24, 20223:06 PM(View: 860)
Phật giải thích: “Khổ do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc ... Không cần đến xúc, sự kiện như vậy không xảy ra”.
Sunday, October 23, 20224:01 PM(View: 462)
... con thuyền để chuyên chở mình đi trên giòng sông tâm linh là Tánh nguyên tắc. Mình phải cương quyết, với ý chí dũng mãnh giữ gìn những nguyên tắc sống thích hợp với những chân lý mà Đức Phật dạy. Đó là Tánh nguyên tắc trong thiền.
Monday, October 17, 202212:03 PM(View: 575)
Thiền dạy ta thấy, chứ không dạy ta suy nghĩ. Vì thế, suy nghĩ luôn luôn đối nghịch với Thiền. Thiền là sản phẩm của thấy. Suy nghĩ là sản phẩm của tưởng tượng.
Monday, October 10, 20222:16 PM(View: 626)
... ý thức là cái biết có tính phúc trình hay biết công bố (declarative knowledge), còn tánh giác là cái biết có tính trầm lặng (reticentability) ...
Sunday, October 2, 20226:59 PM(View: 608)
Lý do chủ yếu của những nỗi thống khổ đó là do ta có cái nhìn lầm lạc (a perverted vision) về cuộc đời, về thế gian và hiện tượng thế gian; đặc biệt nhất là ta lầm lạc đối với chính ta.
Saturday, October 1, 20224:42 PM(View: 558)
Der Buddha sagte, dass die Menschen so viel Tränen vergossen haben, so dass sie einen riesigen Ozean bilden könnten. Das Gelächter von zwei Geschwistern könnten aber nur zwei Regentonnen voll ausfüllen.
Wednesday, September 28, 20229:36 AM(View: 2395)
Ai có Tâm vì người ? - Người Vô Ngã ! Thế nào là người Vô Ngã? - Sống với các Tánh ! Tại sao sống với các Tánh mới có Tâm vì người ? Vì người Có Ngã Tâm lúc nào cũng vì Ngã Không thể vì người được !
Saturday, September 17, 20227:29 AM(View: 699)
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle weisen Mönche voller Tugend, übernatürliche Kräfte und Weisheit besitzen. Jeder Ehrwürdige hat eine Sonderfähigkeit, obwohl sie unterschiedlich sind aber sie sammelt sich wie ein Blumengarten mit Hunderten von verschiedenen Blumen und jede Blume gibt ihren eigenen Duft ab und zeigt ihre prächtige Farbe.
Saturday, September 17, 20227:14 AM(View: 591)
Thân là phần thể xác, có hình vóc, nên người ta có thể trông thấy và va chạm. Còn tâm là phần tinh thần, tinh thần thì siêu hình không ai có thể nhìn thấy hay sờ mó được. Tuy siêu hình nhưng tâm chính là cái biết, là ý thức, là chủ thể ra lệnh cho thân làm việc theo ý muốn của nó. Tâm cũng có nhu cầu chăm sóc tắm rửa làm vệ sinh như thân thể vậy!
Tuesday, September 13, 202210:43 AM(View: 553)
Từ ta cánh nhạn bên trời, Bay qua nhập cuộc sống đời hư hao. Chiều theo cơn gió qua mau, Trăng đêm thấp thoáng lao xao chạnh lòng
Monday, September 12, 20226:11 PM(View: 669)
Thiền giúp cho cuộc sống con người được hài hòa cùng với môi trường chung quanh. Đó là những sự hài hòa giữa thân và tâm của cá nhân, hài hòa giữa cá nhân này với cá nhân kia, và hài hòa giữa cơ thể của cá nhân với thời tiết trong thiên nhiên.
Monday, September 12, 20226:00 PM(View: 498)
"Đó là không bị nhiễm bởi bất cứ ý nghĩ gì của ngã. Bố thí của cải không đủ, chừng nào mà ý nghĩ nhỏ nhất của ngã còn lại trong việc bố thí, nó sẽ hủy hoại hết việc thiện của ông. Những ý nghĩ của ngã che lấp ngay cả mục tiêu cao thượng, như tro che dấu lửa, nếu dẫm chân lên đó, bàn chân sẽ bị bỏng."
Monday, September 5, 202210:06 PM(View: 677)
Thấm thoát gần đến ngày tưởng niệm giỗ đầu của Thầy Thích Không Chiếu ... Khi bắt đầu sấp xếp giấy tờ riêng của Thây, em có thấy 1 bài thơ Thầy ghi trên giấy rời: `` Hải Đảo Tự Thân `` Xem đi, xem lại nhớ Thầy vô cùng. Và em cũng xin gởi đến chị dù không biêt lúc xưa chị đã được xem chưa ... Thu Bình và các em ..
Saturday, September 3, 202210:40 AM(View: 557)
Einmal fragte mich jemand: Meisterin, können Sie die Struktur des Kultivierungsweges vereinfachen, damit wir ihm leichter folgen können, bevor Sie in die Ruhe gehen? Es gibt ja keinen realen Weg. Kultivierung heißt nur, den eigenen Geist zu beobachten und der Geist sind wir selbst. Wenn wir nach einem Weg suchen, heißt es, dass wir verirrt sind, da wir draußen suchen, was in uns drin ist.
Friday, September 2, 202210:43 AM(View: 601)
“Về các pháp phát sanh do nguyên nhân, nguyên nhân ấy, Như Lai đã chỉ rõ, Và cũng chỉ dạy cách chấm dứt, đó là giáo huấn của vị Đại Sa Môn”
Monday, August 29, 202211:03 AM(View: 719)
My young friends once told me heartfeltly: “Lady Master, before your retirement, please standardize the method from its beginning to its end so we can easily follow it.” To be frank, there is not a distinct road. The spiritual cultivation is just how to see your mind. We ourselves are in our own mind. Is there any other way? Launching our mind beyond our physical body to look for something outside is to get lost.
173,713