HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0331Thơ Uyển Như : ĐẦU NĂM CUNG KÍNH TRI ÂN

Friday, January 21, 20228:15 AM(View: 500)
Đầu Năm Cung Kính Tri Ân
DD0331Thơ Uyển Như ĐẦU NĂM CUNG KÍNH TRI ÂN
Ngày đầu năm xuân nhớ
Hai tay nâng bình hoa
Cung kính dâng Tam Bảo
Tri ân Phật Tổ Thầy
 
Màu hoa trắng thanh mai
Bóng Như Lai từ phụ
Giữ lòng thành vô ngôn
Ơn Tổ Thầy nhớ hoài
 
Xưa Điều Ngự Giác Hoàng (1)
Ơn Tuệ Trung Thượng Sĩ (2)
Ngài giữ mãi không quên
Luôn tôn trí tượng Thầy
 
Xưa Điều Ngự Giác Hoàng (1)
Ơn Tuệ Trung Thượng Sĩ (2)
Ngài giữ mãi không quên
Luôn tôn trí tượng Thầy
 
Lời dạy cho đến nay:
“Ơn thầy tổ là một
Ơn cha mẹ thứ hai
Rồi đến ơn tổ quốc
Ơn đàn na thí chủ
Một trong bốn ơn lớn
Ơn pháp nhủ khó đền” (3)
 
“Phản quan tự kỷ bổn phận sự,
bất tùng tha đắc”
Là cốt tuỷ của Phật giáo
Là chỉ yếu của Nguyên Thuỷ
Là tinh tuý của Đại thừa và cả Thiền Tông
Tu là phải nhìn lại mình
Nhìn lại là bổn phận của chính mình
Không từ bên ngoài mà có được
“Không Nói” tắt hết tầm và tứ
Hiển lộ một dòng biết không lời
Tánh nghe, tánh xúc chạm, tánh thấy
Thực hành miên mật nhớ ơn Thầy
 
Phản xạ giác quan hành không khó
Phản xạ thụ động phải kiên trì
Chăm chỉ siêng năng thầm nhận biết
Đi vào nhận thức biết … có ngày
 
“Một trong bốn ơn lớn
Ơn pháp nhủ khó đền”
Tinh cần chuyên tu tập
Tri Ân Phật Tổ Thầy!
 
Uyển Như
Sacramento, Ngày đầu năm 2022
 
GHI CHÚ:
(1) Sơ Tổ Trần Nhân Tông
(2) Cư sĩ Thiền sư đời Trần
(3) “Tứ Trọng Ân” của người xuất gia
H.T. Thích Thanh Từ, “Tuệ Trung Thượng Sĩ
Ngữ Lục Giảng Giải” – 2005
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,698