HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0334: Tuệ Vinh thơ: TẾT Đến - XUÂN Về

Wednesday, January 26, 20226:23 PM(View: 751)
DD0334 Tuệ Vinh thơ TẾT Đến -XUÂN Về

T
Đến - XUÂN V
Tết, Tết, Tếđến trên quê hương ta
Xuân, Xuân, Xuân v hnh phúc mi nhà
Cung chúc tân xuân, hn h tr già
Người an lc, Nước thanh bình hoan ca !
XUÂN
Giá rét đêm đông chuym dn
Mùa Xuân lđến chào thế nhân
Nhưng đâu có phi ai cũng được
An lành hnh phúc không bit phân !
Là do lòng người ít hoan h
C mãi tham ái chuyn không cn ?
Chúa Xuân mang li Tết năm mi
Để người vui hưởng, Xuân tuyt trn.
TR
Tr thơ đẫm l bi vì đâu
Thiếu cha mt m tht thm su !
Xuân v Tếđến lòng não nut
Thiếu cơm manh áo rách ai khâu ?
Nói chi hc vn, đường quan l
Hnh phúc an bình thy còn lâu
Đời thương m rng lòng nhân ái
Để Tết Xuân v bt lo âu.
Già
Già thi yếu bnh thđáng thương
Bao năm sinh sng chng nhún nhường
 tài cy thế gieo oan nghip
Nay ng bng tnh, biết lđường
Mau mau tu sa cho tâm định
Bi l s vđều vô thường
Tếđến Xuân v chung quy lut
Tnh tu tâm xđời lên hương !
 
Tu Vinh
Xuân Nhâm Dần 2022
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,715