HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0362 Không Lạc: TƯỞNG NHỚ SINH NHỰT THẦY

Tuesday, March 15, 20229:39 AM(View: 428)
 TƯỞNG NHỚ
SINH NHỰT THẦY
                      Kính dâng Giác Linh Thầy
 DD0362 Không Lạc TƯỞNG NHỚ SINH NHỰT THẦY
  
Mỗi năm khi tháng Ba về
Lòng tôi bỗng thấy nhớ thay một ngày
Đó là ngày sinh nhựt Thầy
Lung linh ánh nến, chở đầy niềm vui
 
Thiền sinh vây quanh Thầy tôi
Nhìn Thầy cắt bánh, chúng tôi chúc mừng
Thời gian tiếp tục không ngừng
Tháng Ba lại đến, lòng rưng rứt buồn !
 
 
Thầy tôi nay đã không còn
Chỉ còn dư ảnh, chỉ còn dấu xưa
Nhưng chúng tôi vẫn kính thưa
Dâng Thầy chiếc bánh ngày xưa trong lòng !
 
Đê đầu bái lạy với lòng
Một lòng thành kính nhớ công Thầy mình
Bao năm Thầy đã tận tình
Khai Tâm cho chúng thiền sinh  đang ngồi.
 
                                      Tiểu thất
                                     3/12/2022
                                     Không Lạc
 
 
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,713