HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0363 Không Lạc: NGHIỆP

Monday, March 21, 202212:14 PM(View: 460)

NGHIỆP  !!!

DD0363 Không Lạc NGHIỆP   

                 ( Cám ơn pháp hữu ẩn danh

        Bài thơ NGHIỆP viết, riêng dành tặng Ông.)*

  

Tơ Trời ai dệt, ai giăng

Tạo thành Thiên Võng, lọc ngăn nghiệp trần ?

Nghiệp trần ta tạo mấy lần ?

Và ta có biết Nghiệp Trần từ đâu ?

 

Có phải từ chốn Công Hầu ?

Hay là từ chốn nhà lầu cao sang ?

Phải chăng từ chốn bần hàn?

Nghèo nàn, khốn khổ như đang lưu đày!

 

Có phải từ chổ nơi này

Mà bao sân hận tạo đầy nghiệp mang ?

Theo tôi, Nghiệp trần ta mang

Từ lúc cuộc tình chàng nàng trao thơ !

 

Rồi được Nguyệt Lão se tơ

Buộc chặt hai đứa sợi tơ vợ chồng

Nếu mà cuộc sống vui đồng

Thì đó là Nghiệp Báo Ân kiếp rồi

 

Còn nếu cuộc sống quá  “tồi

Ngày ngày gây gổ, giờ giờ giận nhau

Là Nghệp Báo Oán theo nhau

Từ bao lũy kiếp , nay trao kiếp này !

 
Lại còn con cháu nữa đây

Bạn bè, dòng họ thường ngày gặp nhau

Nghiệp trần vừa trả, vừa trao

mãn kiếp, nghiệp vẫn trao tròn đầy

 

Cái thấy Nghiệp của tôi đây

Nghiệp tạo từ chính sợi dây Tơ Hồng

Xin thưa : có phải vậy không ?

Nếu không ! cho Lão đôi dòng được nghe !

 

Lão xin luôn luôn lắng nghe

Tiếng nói từ khắp bạn bè thiền sinh

Và sẽ điều chỉnh Tâm mình

Luôn luôn tĩnh lặng, tránh sinh nghiệp tần !

 

                                        Tiểu thất

                                       3 / 12 / 2022

                                       Không Lạc

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,704