HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0360 Không Lạc: TRÁI TIM CON NGƯỜI

Monday, March 28, 202212:28 PM(View: 458)

TRÁI TIM CON NGƯỜI

DD0366 Không Lạc TRÁI TIM CON NGƯỜI 

Nói chung nhân loai : TRÁI TIM

Nói riêng thì về Trái Tim con người

Trái TIM thật là tuyệt vời

Đập hoài không nghỉ, suốt đời không ngơi !

 

Than phiền? không có một lời

Trách móc tại sao bắt tôi đập hoài ?

Tim “tủm tỉm” cười khôi hài

Không đập thì Thân chết ngay tức thì.

 

Ai biết Tim đập bao thì ?

Tôi xin kể, để quí vị ngẫm nghiền

Chỉ trong một phút thiêng liêng

Một giờ không nghỉ, tiếp liên không ngừng

 

Một phút Tim đập tưng bừng* (72 nhịp)

Một giờ, bền bĩ, bừng bừng liên miên** (4320 nhịp)

Một ngày đập thật là siêng***(103.680 nhịp)

Một năm đập, ta biết liền, xin thưa !(37.843.200 nhịp)

 

Thấy tội nghiệp trái Tim chưa ?

Thương thì đừng để “nắng mưa” Tim hoài

Giận hờn... Tim sẽ mệt nhoài !

Còn vui quá trớn Tim tài nào an !

 

Muốn giúp Tim được an khang

Xin người hãy đến Đạo Tràng ThiềnTông

Thiền Sư sẽ chỉ hết lòng

Thở Thiền, Tim đập thong dong điều hòa.

 

Nhịp theo hơi thở vô ra

Ra, đem máu tốt chan hòa khắp nơi

Vô, là đem máu xài rồi

Về Tim làm thành máu tươi để xài.

 

Muốn tiếp thêm, tập thở dài ****

Thở xuống bụng dưới cho đầy Oxy

Đó là cách thở con Qui ****

Không tin xin hãy hành đi, biết liền !

 

Lão tôi nhờ được túc duyên

Bước vào trong cửa nhà Thiền Tánh Không

Đại duyên lại được Sư Ông

Tận tình chỉ thở khí công đạo Thiền.

 

Nên nay tuổi sắp về miền

Qui hồi cố quốc, vẫn siêng tập hoài

Nhịp “Slow” đập khoan thai

Dù rằng tuổi sắp đến đài “Chin Mươi”.

 

Tỷ Huynh Đệ Muội bạn ơi !

Khí công Thầy dạy nhớ đời, đừng quên !

Nhớ tập cho thật là bền

Giúp nhịp Tim đập lâu bền an khang !!!

                                   
                                        Tiểu thất

                                           3 / 2 / 2022

                                        Không Lạc

 

 *** Chú thích

Theo tài liệu của y khoa ( quên tên tác giả)

*-/ Một Phút,  trung bình tim đập 72 nhịp.

**-/Một giờ 60 phút : 72 x 60 = 4.320 nhịp.

***-/Một ngày 24 giờ : 4.320 x 24 = 103.680 nhịp.

****-/ Một năm 365 ngày : 103.680 x 365 = 37.843.200 nhịp.

Trung bình con người sống 70 năm : 37.843.200 x 70 = 2649. 024.000 nhịp.

Tức là : 2 tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu hai mươi bốn ngàn nhịp đập trong suốt 70 năm của đời người trong nhân gian.

****- KHÍ CÔNG QUI PHÁP  ( Cách thở của con rùa)

hay là :  “ THỞ BỤNG DƯỚI” còn gọi là thở Hoành Cách Mô

  K.L

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,701