HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0365 Như Chiếu XIN CÔ DẠY CON

Saturday, April 9, 20224:08 PM(View: 171)
 XIN CÔ DẠY CON
 
Thưa Cô,
 
Con muốn viết nhưng không tìm ra chữ
Muốn làm thơ nhưng chẳng nghĩ ra lời
Con muốn Nhẫn sao tâm còn sân hận
Con muốn Buông cứ tiếc mãi chẳng rời ?


DD0365 Như Chiếu XIN CÔ DẠY CON Con à,
Đâu cần viết khi tâm con tĩnh lặng
Đâu cần thơ khi óc rỗng rang rồi
Đâu cần Nhẫn khi tâm không dính mắc
Đâu cần Buông khi xem nhẹ sự đời ...
 
Như Chiếu
Kính tặng Sư phụ Triệt Như
 
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
2,319,686,071,854,654,172