HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 17: HẠNH TỊNH CƯ CHIẾU SÁNG

Tuesday, June 7, 202210:23 AM(View: 395)
Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - BÀI 17

HẠNH TỊNH CƯ CHIẾU SÁNG

blank

Chúng ta đọc lại đoạn kinh về ngài Revata:

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Revata:

-- Này Hiền giả Revata, Tôn giả Ananda đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả Revata: Này Hiền giả Revata, khả ái thay ngôi rừng Gosinga... (như trên)... Này Hiền giả Revata, hạng Tỷ-kheo nào làm sáng chói khu rừng Gosinga?

-- Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo ưa thích đời sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư, nội tâm tu pháp, tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không tịch. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga.

Ngài Revata là ai?

Tôn giả Sāriputta có tất cả 6 người em, đều xuất gia với đức Phật và đều đắc quả A la hán. Ba người em trai là: Cunda, Upasena, Revata và ba người em gái: Cālā, Upacālā và Sīsūpacālā.

Ngài Cunda (Quân Đầu) là người thị giả đi theo ngài Xá Lợi Phất trở về quê hương, lần cuối cùng để ngài Xá Lợi Phất nhập diệt. Sau khi nghe đức Phật báo tin ba tháng sau sẽ nhập niết bàn, ngài Xá Lợi Phất biết trong quá khứ, các vị đại đệ tử của chư Phật đều nhập niết bàn trước chư Phật của mình, nên ngài Xá Lợi Phất đã xin đức Phật nhập niết bàn trước, nơi quê nhà, đồng thời về gặp mẹ lần cuối, giảng pháp cho mẹ. Sau khi bà phát tâm quy y Tam Bảo thì ngài Xá Lợi Phất vào thư phòng riêng của mình từ lúc còn thơ ấu, nhập địnhnhập diệt. Ngài Cunda làm lễ trà tỳ, rồi đem một nắm tro về dâng lên tận tay đức Phật. Kinh sử ghi lại, đức Phật cầm nắm tro tàn trên tay, và nói: “ Từ đây, thế gian này đối với ta chỉ là nắm tro tàn trống rỗng”.

Ngài Upasena là vị cũng tán thán hạnh đầu đà, sống trong rừng núi:

Xứ viễn ly, không ồn,

Chỗ thú rừng thường trú,

Tỷ-kheo dọn sàng tọa,

Tu học hạnh tịnh cư.

Một hôm bị rắn độc cắn, nọc độc đã lan ra, nhưng thần sắc vẫn không đổi khác. Và ngài nhập niết bàn.

Ngài Revata là người em út của ngài Sāriputta. Khi ngài Sāriputta và ngài Mahā Moggallāna xuất gia theo đức Phật, hai người em trai kế là Cunda và Upasena, cùng với ba người em gái (có tư liệu khác nói là ba người chị) đều xuất gia theo. Chỉ còn Revata lúc đó mới 7 tuổi phải ở lại nhà với cha mẹ. Bấy giờ cha mẹ đều không tán thành việc bỏ nhà xuất gia của các con, vì gia tài giàu có không ai thừa hưởng sau này. Thế nên, tuy còn nhỏ, cha mẹ kiếm một cô gái trẻ đẹp cưới cho Revata. Trong khi đang làm lễ cưới long trọng (thời xưa, Ấn độ có lẽ có tục tảo hôn), người ta cho cô dâu và chú rễ đứng bên nhau, và bà ngoại của cô dâu, đã hơn 120 tuổi được danh dự đứng bên cô dâu. Hai họ chúc mừng chú rễ và cô dâu sẽ sống hoài như bà ngoại vậy. Chú bé Revata nhìn cô dâu xinh đẹp, rồi nhìn bà ngoại già cỗi, chú bỗng sợ hãi. Chú âm thầm trốn mất khi trên đường rước dâu, chạy thẳng tới một tinh xá, xin xuất gia. Đã có lời dặn dò trước của ngài Sāriputta, chư tăng chấp thuận. Sau khi nhận lời dạy của chư tăng, chú Revata vào rừng, và rồi chú đắc quả A la hán chỉ trong một mùa tịnh cư, có thần thông.

Bây giờ chúng ta quay về hạnh tu của ngài Revata trình bày trong đêm trăng rằm giữa khu Rừng Sừng Bò:

-        ưa thích đời sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư,

-        nội tâm tu pháp,

-        tịnh chỉ,

-        không gián đoạn thiền định,

-        thành tựu quán hạnh,

-        luôn luôn lui tới các chỗ không tịch.

Mình biết là ngài Revata xem như là vị A la hán nổi bật về thiền định. Tâm định là tâm vững chắc, bình an, tĩnh lặng, trong sạch, không lung lay trước những thăng trầm trong đời. Do nhân duyên gì ngài Revata đạt được tâm định vững chắc? Đó là do phần lớn ngài ưa thích an trú những nơi vắng vẻ yên lặng, ngài ca ngợi đời sống tịnh cư. Đây là một duyên quan trọng cho người bắt đầu tu học, cũng quan trọng trong cuộc hành trình, cho tới khi đạt được mục tiêu, nó vẫn là nếp sống lý tưởng. Đời sống tịnh cư có thể hiểu là:

-        Trước nhất xa rời gia đình: cha mẹ, vợ con, anh em, bà con.

-        Sống độc thân, nơi núi rừng, hoang vắng.

-        Không ưa quần tụ đông người.

-        Cắt hết nhân duyên thế giantri kiến thế gian.

-        Sau khi đạt quả vị A la hán, tâm vững chắc, không thoái chuyển, có trí tuệ, đức Phật khuyến khích các vị A la hán tản mác các phương đi giáo hóa, tuy hằng ngày vẫn vào làng khất thực, giảng pháp, nhưng tâm từ bi bình đẳng, không kết thân với riêng ai, nên đời sống vẫn là tịnh cư, tròn đủ Giới- Định- Tuệ.  

Đức Phật chính ngài đã thực hành hạnh sống viễn ly, ca ngợi hạnh viễn ly, xem đây cũng là một cửa ngõ vào niết bàn, ngài thường nói: “yểm ly, ly tham, đoạn diệt không có dư tàn, thượng trí, niết bàn”.

Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, đức Phật cũng nhắc nhở chí thiết cho tỳ kheo làm sao duy trì tăng đoàn cường thịnh:  

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích quần tụ, không hoan hỷ quần tụ, không đam mê quần tụ, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của “quần tụ”, đó là ưa thích tới những nơi đông người,  bàn luận những chuyện vô ích, gọi là phiếm luận, hý luận, hay hội họp xét đoán phê bình, tranh luận, kết bè nhóm chia rẽ. Tuy nhiên, khi có đức Phật hay các vị A la hán thuyết giảng thì tất cả các vị tỳ kheo đang sống rải rác quanh vùng cần phải tụ họp lại đông đủ để nghe pháp.

Như vậy chúng ta thấy mình phải có trí tuệ để biết khi nào là quần tụ, khi nào là đoàn kết, như thế nào là phạm hạnh, như thế nào là “người biết sống một mình”.

Trong kinh Đại Bát Niết bàn, đức Phật dạy các vị tỳ kheo: “Bảy pháp bất thối”: Phải tụ họp trong niệm đoàn kết, ra về trong niệm đoàn kết, làm phật sự trong niệm đoàn kết, thì tăng đoàn sẽ cường thịnh, không bị suy giảm. Lời dạy này không mâu thuẩn với hạnh sống tịnh cư. Ngoài ra đức Phật không cấm tụ họp, nhưng đức Phật dạy khi gặp gỡ tụ họp đông người, các vị tỳ kheo chỉ được thảo luận về một nội dung duy nhất: làm sao hết khổ? Đó là hạnh sống của bậc thánh. Ngoài ra tất cả những nội dung bàn luận khác đều là sai, là phiếm luận.

Người biết sống một mình là người luôn an trú trong chánh niệm. Tuy nhiên đối với đa số con người, xa lánh nơi ồn ào náo nhiệt là duyên thuận lợi hơn trong bước đầu tu tập. Về sau, một vị tỳ kheo có tâm an tịnh rồi, thì tự nhiên là thích sống nơi an tịnh hơn. Dường như đời sống tịnh cư là nhân mà cũng là kết quả của việc tu tập.   

Nhớ ngày xưa, những năm mới gầy dựng ngôi già lam nơi miền hoang vắng đất đá này, thầy trồng cây ăn trái, làm con đường thiền hành, trồng thêm thông cho xanh tươi bốn mùa, thầy có nói một câu: “Cảnh hài hòa dễ làm cho tâm của mình hài hòa”.

Thiên nhiên có đầy đủ những sắc thái: tĩnh lặng, trong sáng, khách quan. Có phải vì vậyđức Phật giáng trần giữa vườn sa la, đức Phật thành đạo giữa khu rừng hoang cổ thụ pipphala và ngài nhập niết bàn cũng giữa khu rừng sa la mùa xuân năm nào?

Thiền viện, 29- 5- 2022

TN

blank

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời
Bài 17: HẠNH TỊNH CƯ CHIẾU SÁNG

blankClick icon tam giác để nghe - Click icon ba dấu chấm để download

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, July 5, 20226:00 AM(View: 14)
Nói theo luận lý Huyễn: không phải khách quan dính mắc thế gian, mà dính mắc thế gian chính là chủ quan. Nhưng khi đạt được sự lãnh hội hiện tượng thế gian là Như Huyễn, tâm ba thời không còn hiện hữu. Chủ quan và khách quan vắng mặt. Đây là trạng thái của trí huệ Bát Nhã.
Wednesday, June 29, 202212:30 PM(View: 229)
Tất cả các vị thánh tăng đều có Giới đức, Định lực và Tuệ lực tròn đầy. Nhưng những phương tiện đầu tiên có hơi khác nhau: ngài A nan thì bước vào bằng ngõ đa văn, ngài Revata thì hạnh sống nơi rừng núi hoang vắng, ngài Anuruddha thì bằng thiên nhãn, ngài Mahā Kassapa thì hạnh đầu đà, ngài Mahā Moggallāna thì trí tuệ biện tài, ngài Sāriputta thì điều phục tâm v.v...Mỗi người mỗi vẽ, quy tụ lại như một vườn hoa có trăm đóa khác nhau, hoa nào cũng tròn hương, tròn sắc.
Wednesday, June 22, 20221:22 PM(View: 288)
Hôm nay học lại gương sáng của người xưa, gương sáng vẫn muôn đời là gương sáng. Ánh sáng chỉ sáng cho những ai nhìn thấy. Ánh sáng của trí tuệ muôn đời vẫn thầm lặng chiếu soi trần gian, như ánh trăng kia thầm lặng sáng trong đêm dài cuộc đời.
Sunday, June 19, 202211:17 AM(View: 166)
Tánh Không (Śūnyatā) được gọi là bất khả đắc (không thể được: anupalabdha) hay bất khả tư (acintya: không thể suy nghĩ). Nó không phải là một khái niệm thông thường như trong bất cứ phạm trù nào của luận lý học trong triết học. Nó đồng nghĩa với Chân Như. Vì thế muốn giáp mặt nó, người thực hành phải kinh nghiệm nhận thức không lời.
Wednesday, June 15, 20227:25 AM(View: 305)
Ý NGHĨA CỦA PHÓNG SANH - Sinh hoạt đạo trảng Houston - 5- 6- 2022
Tuesday, June 14, 20225:56 PM(View: 410)
Ngài Anuruddha, đã gieo căn lành từ nhiều đời trong quá khứ, đời này sinh ra trong gia đình, dòng họ giàu sang, lại cùng thời với đức Phật, anh em chú bác với đức Phật, xuất gia rất sớm, không vướng bận vợ con, đầy đủ thuận duyên, trở thành một vị thánh đệ tử, quan sát cả ngàn thế giới mà chỉ như người đứng trên lầu cao nhìn xuống thế gian.
Tuesday, June 14, 20225:26 PM(View: 308)
Ni sư Triệt Như Audio: KHÁI QUÁT VỀ THỂ NHẬP TÁNH KHÔNG AUDIO khóa BN Trung Cấp III 4-6-2022
Monday, June 13, 20229:46 AM(View: 181)
... Đức Phật: “Chỉ qua thể tánh của chúng chứ các pháp đó không là cái gì cả. Tánh của chúng là không tánh (no-nature), và không tánh của chúng là tánh của chúng. Vì chư pháp chỉ có một tướng mà thôi, đó là không tướng. Vì lý do này chư pháp có đặc tính của không được biết đầy đủ bởi Như Lai. Vì pháp không có hai tánh, chỉ có một. Một là tánh của chư pháp. Và tánh của chư pháp là không tánh, và không tánh của chư pháp là tánh của chúng. Như thế, tất cả điểm dính mắc đó đều bị buông thả."
Sunday, June 5, 20225:21 PM(View: 181)
Khi mạng lưới khái niệm càng được dệt, tâm linh hay chân tâm càng bị “chôn dấu”. Tiến trình tâm linh hay Phật tánh chỉ có thể phát sáng khi khái niệm hóa bị chấm dứt. Người nhiều vô minh thì thích tạo ra những mạng lưới khái niệm hóa dày đặc. Vì thế họ càng xa niết bàn, càng xa giác ngộ. Trái lại, họ gần phiền não và đau khổ.
Saturday, June 4, 202211:21 AM(View: 270)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Thursday, June 2, 20221:11 PM(View: 309)
Đạo lộ tâm linh đi đến giải thoát giác ngộ, căn bản đầu tiên là phải tu tập từ các căn. Tu tập như thế nào Đức Thế Tôn đã từ bi chỉ rõ trong bài “Kinh Căn Tu Tập”.
Wednesday, June 1, 20226:59 PM(View: 509)
Các bạn ơi, đây là một tấm gương sáng, một con đường tu học mà ngài A Nan gởi gắm lại cho đời. Con đường của trí tuệ, cũng dẫn hành giả tới giải thoát.
Friday, May 27, 202212:03 PM(View: 296)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Tuesday, May 24, 202212:23 PM(View: 573)
Chợt tỉnh giấc nửa đêm, nhìn ra khung cửa sổ, trời sáng, trắng trong, mặt trăng tròn treo lơ lửng giữa trời không mây. Hôm nay là một đêm trăng mùa Phật đản sinh. Khép mắt lại, nhìn thấy một bức tranh thiệt đẹp giữa rừng, giữa một cảnh rừng, trong một đêm trăng sáng, cũng một đêm trăng tròn sáng như đêm nay
Tuesday, May 17, 20221:38 PM(View: 511)
Nhưng có một cái không xa rời mình, đó là cái tâm, tâm đời thì tái sanh để tiếp tục lặn hụp trong biển ái, biển khổ; nếu là tâm trong sạch thì tiếp tục tu học cho tới khi hoàn hảo là bước lên bờ. Bấy giờ trên bến bờ bình an, thấy ai giơ tay vẫy gọi, ta mới tới cầm tay dắt lên bờ. Còn những ai mải mê đắm đuối trong sóng nhấp nhô, thì ta có làm gì hơn nữa được đâu, phải không các bạn ơi!
Wednesday, May 11, 20222:50 PM(View: 597)
Pháp môn là cái cổng để đi vào học, hiểu và thực hành Pháp. Pháp là chân lý, cũng là tất cả hiện tượng thế gian. Nói như vậy, chúng ta có thể tưởng là hai thứ khác nhau. Không, chúng chỉ là một. Chân lý hiển lộ ra qua mỗi hiện tượng thế gian, mỗi hiện tượng thế gian chính là chân lý. Ta cũng là chân lý, chân lý cũng hiển lộ qua ta. Ta cũng là tất cả chân lý. Tất cả đều bình đẳng: đều vô thường, đều vô ngã, đều duyên sinh, đều trống rỗng, đều như huyễn, đều như như bất động. Tất cả đều là cái vô sanh, nên bất tử.
Tuesday, May 10, 20223:33 PM(View: 358)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Wednesday, May 4, 202212:31 PM(View: 677)
Đức Phật nói nước mắt con người chảy thành biển cả mênh mông, còn tiếng cười của hai anh em mình chỉ đong đầy có hai cái lu thôi. Nước mưa thì vẫn trong vẫn mát. Mùa xuân cũng vẫn mát vẫn trong, muôn đời.
Tuesday, May 3, 20229:22 PM(View: 409)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Wednesday, April 27, 20223:46 PM(View: 773)
“Cô nghĩ sao về cái Chết?”. - Chợt nghĩ tới mình, bước đường đời đã tới mức cuối, rồi nghĩ tới các bạn. Cái cầu mình sẽ phải đi qua, vậy mình chuẩn bị hành trang nào, sẵn sàng bước tới mấy nhịp cầu “đoạn trường” đó?
Wednesday, April 27, 202210:24 AM(View: 457)
Ni sư Triệt Như VIDEO Giảng Đại Chúng Bài 7: CHỖ ĐỨNG và MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA Giảng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 16 tháng 4, 2022
Wednesday, April 20, 202210:17 AM(View: 930)
Cho nên tham sân si cũng biểu hiện tất cả những chân lý thường hằng của vạn pháp. Chúng là vô thường, là khổ, là vô ngã, bản thể trống không, như huyễn mộng, là như như bất động, là bình đẳng với vạn pháp.
Tuesday, April 19, 20227:50 PM(View: 665)
Ni sư Triệt Như Audio: 8- CHỦ ĐỀ CỦA CÁC KHÓA THIỀN Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 2022
Tuesday, April 19, 20225:00 PM(View: 376)
Bhikkhuni Triệt Như - Sharing from the Heart 97 - THE PATH OF THE AWAKENED PERSON - Translated into English by NHƯ LƯU - Narrated by PHƯƠNG QUẾ
Tuesday, April 19, 20224:46 PM(View: 588)
Ni sư Triệt Như Audio: 7- CHỖ ĐỨNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 20
Monday, April 18, 202211:18 AM(View: 483)
Thế nào là chơi trò chơi cút-bắt với vọng? - Ai khởi vọng ?- Vọng khởi ra như thế nào ?- Động cơ nào thúc đẩy vọng khởi ? - Tại sao chư Tổ nói vọng tưởng là "giả, không thật," còn chúng ta cho rằng vọng là "thật ?"- Tại sao tu thiền phải kiểm soát vọng tưởng ?- Làm thế nào để không theo vọng tưởng ?
Monday, April 18, 202211:05 AM(View: 374)
Enlightenment! How happy I am this late night! “Back to Sorrento” now in my good command.
Monday, April 18, 202210:47 AM(View: 476)
Qua phần “Tìm Hiểu Khái Quát Về A-Lại-Da Thức” trên, chúng ta có thể hiểu A-Lại-Da thức chính là thức sanh ra “tâm sinh diệt” là Vọng tâm, và cũng chính A-Lại-Da thức này hiển lộ tâm thanh tịnh là Chân tâm. Cả hai mặt nhiễm và tịnh luôn tiềm ẩn trong tâm của chúng sanh.
Sunday, April 17, 20228:24 AM(View: 502)
Ni sư Triệt Như: VIDEO Bài Khai Thông số 6 dành cho Đại chúng bước đầu vào THIỀN: PHƯƠNG HƯỚNG TU TẬP CỦA NGƯỜI XUẤT GIA giảng tại Thiền Đường Tánh Không ngày 19-3-2022
Sunday, April 10, 202210:45 AM(View: 352)
Bhikkhuni Triệt Như – Sharing From The Heart – No 95 : THE BODHI PRAYER BEADS OF COMMON PEOPLE Translated into English by Như Lưu - Narrated by PHƯƠNG QUẾ
Monday, April 4, 20222:16 PM(View: 358)
Zusammenfassend ist der Geist eine fortfahrende, fließende Strömung. Wenn diese Wahrnehmung objektiv und nicht verunreinigt ist, wird er rein und erleuchten sein. Mit einem verschmutzten Geist können wir nicht klar erkennen, was falsch und was nicht falsch ist. Mit einem klaren Verstand werden wir ausgeglichen und friedlich leben können und wir können damit auch den anderen dazu verhelfen, friedlich und ausgeglichen zu leben, wie wir.
Monday, April 4, 20227:55 AM(View: 313)
VIDEO Sharing from the Heart 94 WHERE IS OUR TREASURE? Translated into English by NHU LUU- Narrated by LEE
Wednesday, March 30, 202212:56 PM(View: 744)
Các bạn ơi, nếu mỗi người đã biết chăm sóc ngôi vườn nhà mình hoa lá xanh tốt, thì cũng nhớ chăm sóc vườn tâm của mình, hoa trí tuệ, lá từ bi, mùa nào cũng sẵn có để dâng hiến cho đời.
Sunday, March 27, 20224:16 PM(View: 310)
Bhikkhuni Triệt Như - Sharing From The Heart -No 86- NON- SENTIENT LIFE PREACHING DHARMA Translated from English by Hoàng Liên - Edited by Linh Văn Lai- Narrated by Phương Quế
Thursday, March 24, 202210:40 AM(View: 889)
Tâm là một dòng diễn tiến, luôn tuôn chảy, vì nó chỉ là dòng Biết, hay dòng Nhận thức rõ ràng, khi nó không còn bị ô nhiễm thì nó sẽ trong sạch, và sẽ phải chiếu sáng... Tâm chiếu sáng, ta có thể biết phương cách sống thảnh thơi an lạc, và giúp người khác cũng sống thảnh thơi an lạc.
Thursday, March 24, 202210:13 AM(View: 557)
Ni sư Triệt Như: VIDEO Bài Khai Thông số 4 dành cho Đại chúng bước đầu vào THIỀN: GIỚI THIỆU vài TƯ THẾ KHÍ CÔNG giảng tại Tổ Đình Tánh Không ngày 5-3-2022
Thursday, March 24, 20229:15 AM(View: 330)
ENG058 Bhikkhuni Triệt Như - Sharing From The Heart - No 85 THE WISDOM BOAT Translated from English by Hoàng Liên Edited by Linh Văn Lai Narrated by Phương Quế
Sunday, March 20, 20226:44 PM(View: 425)
Wer dem Kultivierungsweg des Buddha folgen würde: die Last der "Begabung, Schönheit, Ruhm, Genuss und Ausruhen" ablegen würde, der würde einen ruhigen und furchtlosen Geist besitzen, wo auch immer er leben würde, würde er dann sagen: "Oh, wie glücklich ich bin!"
Wednesday, March 16, 202210:41 AM(View: 852)
Kết luận là phải có trí tuệ phi thường mới dám cắt đứt vòng xích sắt của tham ái, thoát ra khỏi ngục tù vô minh. Vô minh đồng nghĩa với khổ đau. Trí tuệ siêu vượt đồng nghĩa với tự do, an lạc, giải thoát. Trí tuệ siêu vượt thông suốt bản thể cuộc đời là trống không, là như huyễn ảo, thì có còn muốn nắm bắt cái gì của thế gian nữa không, hở các bạn?
Monday, March 14, 20221:58 PM(View: 570)
Ni sư Triệt Như VIDEO Giảng Đại Chúng Bài 3 THIỀN VÀ KHÍ CÔNG HỖ TRỢ NHAU giảng tại Tổ Đình Tánh Không ngày 5-3-2022
Friday, March 11, 20229:37 PM(View: 461)
Ein Prajna-Geist sieht, dass der Sadāparibhūta-Bodhisattva sich vor der Buddha-Natur jeder Person und nicht vor einem weltlichen materiellen Körper verbeugt. Wenn wir immer noch die Unterscheidung zwischen Körper und Geist, Gut und Böse machen, können wir nicht mehr das jetzige oder das „es ist so wie es ist“, erkennen.
Wednesday, March 9, 20224:24 PM(View: 917)
Những ai theo đúng con đường của đức Phật. quăng cái gánh “tài, sắc, danh, thực, thùy” xuống, thì cũng sẽ đạt được tâm nhẹ nhàng, thảnh thơi, nơi nào mình sống cũng là :”An lạc thay!”
Friday, March 4, 202210:11 AM(View: 510)
Unser Geist ist wie eine Apotheke oder einfacher gesagt wie ein Haus, ein Lager. (Sanskrit आलय Ālaya). In einigen Sutren wurde Ālaya noch als Bewusstsein oder Unterbewusstsein übersetzt. Es ist also allgemein alles, was nicht Materielles im menschlichen Körper ist.
Thursday, March 3, 20221:10 PM(View: 756)
“Thu Thúc Lục Căn” là phương tiện cần thiết mà Đức Thế Tôn cũng như các bậc Thầy Tổ đã truyền dạy cho chúng ta. Muốn thoát khỏi bộc lưu, chúng ta phải bắt đầu tu tập pháp này ngay từ bây giờ.
Thursday, March 3, 20228:44 AM(View: 825)
Tới đây, chúng ta đã thấy việc lễ lạy của bồ tát Thường Bất Khinh ban đầu mình thấy như theo tục đế bát nhã, lần hồi đi tới chân đế bát nhã rồi. Tục đế bát nhã khi ta nói bồ tát lễ lạy Phật tánh của mỗi người, chứ không phải lễ lạy cái thân vật chất và cái tâm đời của người. Còn phân biệt thân và tâm, thiện và ác. Lần hồi ta không phân biệt nữa, khi ta lễ lạy “cái đang là” , “cái như vậy”, khi ta thấy vô lượng đức Phật hiện tiền và ta đang “thân cận cung kính cúng dường vô lượng đức Phật”.
Thursday, March 3, 20228:15 AM(View: 562)
Ni sư Triệt Như Bài Khai Thông # 2 dành cho Đại chúng bước đầu vào THIỀN Giảng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 19 tháng 2, 2022 Chủ đề: ĐƯỜNG LỐI HƯỚNG DẪN THIỀN Thiền viện Tánh Không II . PHƯƠNG PHÁP 00:23 III . CHỦ TRƯƠNG 6:12 IV . MỤC TIÊU 12:24 V . TỔNG KẾT 29:50 Thiền Phật Giáo là một khoa học tâm linhh tực nghiệm: 34:25 có thể download AUDIO tại LINK: https://www.tanhkhong.org/p105a3038/ni-su-triet-nhu-audio-
84,166