HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0386 Không Lạc: DIỆN KIẾN SƯ ÔNG

Tuesday, June 21, 202211:17 AM(View: 418)
DIỆN KIẾN SƯ ÔNG
DD0386 Khong Lạc  
Nhân duyên cũng chẳng phụ lòng
Chỉ qua Thánh Địa, thỏa lòng ước mong.
Tinh sương, một sáng nắng hồng
Phi cơ bay thẳng vào trong Đạo Tràng (Bồ Đề Đạo Tràng)
 
Theo người, ta cũng lên đàng
Đoàn hành hương cùng đến tàng cây xưa
Bồ Đề, xanh lá đong đưa
Hơn hai ngàn rưỡi năm vừa đi qua
 
Theo đoàn hành hương dẫn ta
Động Tâm bốn chỗ, đúng là nơi đây
Ngày xưaPhật tu nơi này
Thành Đạo, Phật đã dạy ngay năm người
 
Đại nhân duyên, ta gặp Thầy
Thiền Sư dáng vẽ tràn đầy Đạo Phong
Chấp tay xá, Thầy thong dong
Nhìn tôi ánh mắt đầy lòng từ bi
 
Thầy hỏi : con đến đây chi ?
Tìm Thầy, tìm Pháp, Tìm gì hởi con ?
Bạch Thầy, con đã mõi mòn
Tìm Thầy, tìm pháp cho tròn giấc mơ.
 
Hôm nay con đến bên bờ
Giữa lòng đất Phật, ai ngờ đại duyên  !
Gặp Thầy là một túc duyên
Xin Thầy mở rộng Tâm Thiền từ bi
 
Cho con theo bước Thầy đi
Chông gai cũng chịu, bõm bì cũng cam !!!
Thầy cười như hứa trong Tâm
Lòng tôi rộn rã mừng thầm,  xá Ông !
 
                                 Không Lạc
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,714