HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0389 Như Chiếu & Nguyên Lương: HẠNH PHÚC TỪ TÂM

Wednesday, June 29, 202210:08 AM(View: 409)
HẠNH PHÚC TỪ TÂM
blank
Phiền muộn từ tham vọng
Là nguồn cội khổ đau
Người buông bỏ ham muốn
Mới thật sự người "giàu".
Tương lại không vọng tưởng
Quá khứ không truy cầu
Bây giờ và hiện tại
Chấm dứt mọi khổ đau
blank
Nhìn cuộc đời như thật
Cuộc sống vốn như là
Tâm nay không phiền não
Hạnh phúc từ nơi ta

Như Chiếu & Nguyên Lương
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
171,243