HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0413 Không Lạc: QUẨY CUỘC CHƠI

Monday, September 5, 202212:28 AM(View: 278)
QUẨY CUỘC CHƠI
 DD0412 Không Lạc QUẨY CUỘC CHƠI 2

Quẩy cuộc chơi thế tục
Trên đôi cánh thiên thu
Bay qua cõi huyễn hư
Vùng khói sương cát bụi
 
KHÔNG, nên chẳng chứa
Trăng, sao, núi, sông, hồ
Hoa, rát, cát, bụi trần……
Trong cõi đời tục lụy.
 
TĨNH, nên phản chiếu
Trên hồ trong xanh lặng
Không sanh tử trầm luân
mảy may tơ hào !
 
BIẾT, nên chẳng dính
Tiếng ồn ào tục lụy
Bụi phố thị phồn hoa
Nên an nhiện tự tại.
 
Vì BUÔNG, nên đã bỏ
Đống rác đầy trong Tâm
Đã bao năm, lũy kiếp
Ta đã ôm ấp mãi !
 
Nên dẩu có nắng quái
Mưa cuồng hay gió dập….
Vẫn điềm nhiên ngắm nhìn
Vào tính mạng của mình.
 
Khoác chiếc áo cát bụi
Rong chơi trong ánh trăng
Trong cuộc đời mộng mị
Trong cuộc lữ không ngừng.
 
                                   Không Lạc
 
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
175,937