HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0417 Không Lạc: HƯƠNG THIỀN GỞI GIÓ

Monday, September 12, 202211:33 AM(View: 239)
 
HƯƠNG THIỀN GỞI GIÓ
 
( Tôi đã thì thầm cùng Mây
Thủ thỉ cùng Gió về đây, xin nhờ
Gió Mây bảo : quá bất ngờ !
Chuyện chi mà Ngài phải nhờ chúng tôi ?)
 DD0417 Không Lạc HƯƠNG THIỀN GỞI GIÓ
          *********
 
Mượn GIÓ  mang Hương Thiền bay
Nhờ MÂY chở Hương Thiền này
GIÓ MÂY bay xa nghìn dặm
Đến tận Huynh Đệ xa xăm
 
Trời có đôi vầng Nhật Nguyệt
ÂM DƯƠNG tương tác lẫn nhau
NẮNG MƯA giao mùa hòa hợp
Tu Thiền có tình Đệ Huynh.
 
Nương theo những câu kệ kinh
Phật dạy, Thầy mình diễn nghĩa
KHÔNG NÓI, cùng nhau ôm trọn
Tận cùng sát đáy TÂM KHÔNG
 
Những ngày tháng luyện Tâm Không
Có ngày Hoa Không sẽ nở
Sắc hoa muôn màu rực rỡ
Ta ngồi hít thở ngắm hoa !
 
Huynh dệ tôi ở quá xa !
Mà tôi thì đã quá già !!
Cho nên tôi chỉ  ở nhà
Mượn gió mây mang xuống !!!
 
                                  Không Lạc
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
175,946