HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0420 Nguyên Lương: TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ

Wednesday, September 14, 20226:57 AM(View: 246)

Thân chuyển vài lời tâm sự của một thiền sinh.
Bác vừa "thoát tử", trở về từ bàn tay của "Cô Vít", nên thân tâm hoàn toàn thay đổi. Giờ đây, với bác, thì mọi danh vọng, tiền tài đã thuộc về quá khứ. Các buổi đi chơi, tán gẫu với những bạn già thì nằm ở tương lai. "Bây giờ và ở đây", đối với bác, là "lắng lòng nhớ lời Phật dạy, thân tâm tịnh dưỡng, chờ ngày ra đi..." (Như Chiếu)

TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ
blank
Trên đường về nhà (1)
lắng lòng
nhớ lời Phật dạy
Thân tâm tịnh dưỡng
Chờ ngày ra đi
Còn chăng
Cỏ mọc xanh rì
Nhớ anh, nhớ chị,
Thầm thì cầu mong
blank
Cầu cho anh chị thong dong
Thân tâm an lạc
trùng phùng
(ta lại) gặp nhau .

Nguyên Lương

(1) Tựa đề sách của Sư Cô Hằng Như
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
175,933