HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0443: Thúy Hằng . LỚP HỌC THIỀN

Tuesday, November 1, 20228:30 PM(View: 286)

LỚP HỌC THIỀN

Ni su Triet Nhu 13 

Trước khi học lớp Thiền Tánh Không

Tôi thấy lòng mình bỗng bâng khuâng

Không biết Thiền có hay không nhỉ?

Bài học Thiền có khó làm không?

 

Đứng trước cửa lớp thấy Sư Cô 

Màu áo vàng làm lòng tôi ngẩn ngơ 

Màu áo vàng của lòng thánh thiện

Màu áo vàng của cõi hư vô

 

Bước chân vào học lớp Thiền rồi 

Ba sắc thái biết: có, không lời 

Ý thức, ý căntrí năng,

Mở cửa đường đi vào Thiền rồi

 

Bước chân vào học lớp Thiền rồi

Tôi thấy lòng mình hết chơi vơi

Tôi thấy lòng mình hết suy nghĩ 

Tôi thấy an lạc trong tâm rồi

 

Bước chân vào học lớp Thiền rồi 

Như thực Tâm Như và Tâm đời

Có học mới thấy mình tội lỗi

Có học mới biết mình Tâm đời

 

                                                                   Luôn sống miên man với tâm đời                                                                

Cuộc đờivô thường mà thôi

Có thể thương đó: rồi ghét đó

     Con người Lậu hoặc chất đầy người 

Cảm ơn bài học của Ni Sư

    Bài học dẫn người đến Tâm như

       Bài học đưa đẩy người về Tâm Phật

      Bài học để hiểu Thiền là gì?

                                                       

Con đường giải thoát cũng không xa 

Đời người chỉ là một Sát na 

Sao lời Đức Phật dạy đúng quá 

Sinh, lão, bịnh, tử: rồi cũng qua

 

                                      

Bài thơ này xin kính tặng Ni Sư Thích Nữ Triệt Như

để cảm ơn lời giảng của Ni Sư đã cho con hiểu thêm rất nhiều về Thiền và Đạo Phật 
qua lớp Thiền Tánh Không tại Toronto vừa qua.

                                                  

                                                 Thúy Hằng 

                                                (Pháp danh Như Thúy)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
175,940