HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0448 Không Lạc: TĨNH LẶNG LÀ CÁI CHI CHI

Wednesday, November 9, 202210:30 AM(View: 175)
TĨNH LẶNG LÀ CÁI CHI CHI
KhongLac TĨNH LẶNG LÀ CÁI CHI CHI
Tĩnh lặng là cái chi chi?
Tu Thiền, ai cũng muốn đi kiếm tìm
Có người đến chốn im lìm
Đồng không mông quạnh để tìm vắng im
 
Người thì tìm đến trung tim
Rừng già một cõi để tìm tịnh yên
Có người thì thật là siêng
Tĩnh tọa mãi mãi, liên miên suốt ngày
 
Nhưng hình như chưa có ai
Đã tìm thấy được bóng NGÀI LẶNG THINH
Bóng thôi!  chớ chưa phải hình
Trong thế kỷ này mà mình đang tu !
 
Chỉ mong thấy cái “bóng lu”
Để cùng tìm cách vẹt mù sương sa
Nếu được vậy, thì đúng là
“NGÀI NHÂN DUYÊN” dẫn, chỉ ta cách hành
 
Thân này thật quá mong manh
Kiếp người như sợi chỉ mành treo chuông
Mong sao có người tỏ tường
Thấy “Cài TĨNH LẶNG”, chỉ đường đi nhanh !
 
                                              Không Lạc
 
 
Reader's Comment
Saturday, November 19, 202210:32 AM
Guest
Dạ, hình như vậy!
"Cái tĩnh lặng" đó chỉ là ảo tưởng, càng đi tìm càng bị cuốn nhanh vào "yên tĩnh lạc đường" của tâm mong cầu của ta.
Có lẽ nên thêm tu "rõ biết" bằng năm giác quan (quét lá, nấu cơm, rửa chén,..., nghe kinh, đọc kinh) và bớt tu "im lìm" trong ý tưởng.

Quang Tiến
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,714