HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0450 Minh Lương HÀNH THIỀN TRONG BỐN OAI NGHI

Monday, November 14, 20224:27 PM(View: 169)

 HÀNH THIỀN TRONG BỐN OAI NGHI
DD0450 Minh Lương HÀNH THIỀN TRONG BỐN OAI NGHI

(Kính tặng Ni Sư Triệt Như - Thiền Viện Tánh Không)

Trần gian là biển khổ

Không bám-víu si-mê!

Hình tướng đều vô ngã

Không chấp lời khen chê..!

 

Vô thường nơi cõi tạm

Chẳng có gì trường tồn

Không đam-mê vật-chất!

Sống thanh-tịnh tốt hơn.

 

1 - Khi Đi

Thiền hành trong tĩnh lặng

Chú ý từng bước chân

Khoan thai và chậm rãi

Không nhìn cảnh bâng-khuâng!

 

Nhận biết chân chạm đất

Không suy-nghĩ điều chi!

Không hồi tưởng quá khứ

Không vọng-niệm việc gì!

 

2 - Khi Đứng

Đứng nhìn bao cảnh vật

Không ý-tưởng chê khen...

Chỉ nhìn thấy như thật!

Không suy-xét phê bình.

 

Cảnh trần luôn thay đổi

Không vướng-mắc bận-tâm

Không si-mê luyến-ái!

Sống tĩnh-lặng âm-thầm.

 

3 - Khi Nằm

Nằm nghỉ không vọng-tưởng

Không suy-nghĩ viễn-vông

Không bận-tâm lo-lắng!

Không ham muốn cầu mong...

 

Chú ý vào hơi thở

Theo dõi hơi vào ra

Bụng phình lên xẹp xuống

Không hồi tưởng xót-xa..!

 

4 - Khi Ngồi

Ngồi ăn hay làm việc...

Biết bây giờ, nơi đây

Không lo-nghĩ chuyện khác!

Làm công việc hằng ngày.

 

Tọa thiền tâm rỗng-lặng

Không suy-nghĩ việc gì!

Lúc nào cũng tỉnh-thức!

Không vọng-niệm đến đi..!

 

Tọa thiền nhập vào định

Trí-tuệ trong sáng nhanh

Tâm giác-ngộ giải-thoát

Dứt sạch nghiệp tái sanh.

Tất cả mọi vạn-pháp

Bản thể đều tánh Không

Sống an-lạc tỉnh-thức

Không bám-víu cầu mong.

 

Minh Lương

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
175,943