HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0455 Tuệ Vinh: LỄ TẠ ƠN 2022

Wednesday, November 23, 20228:35 PM(View: 234)
LỄ TẠ ƠN 2022
DD0455 Tuệ Vinh LỄ TẠ ƠN 2022 
Xin Tạ Ơn Cha Mẹ ông bà
Nhờ có Người, con được sinh ra
Ơn dưỡng dục cưu mang khó nhọc
Nguyện suốt đời báo hiếu Mẹ Cha.
 
Ơn Chúng Sanh trong cõi Ta bà
nhân quả luân hồi vay mượn
Sống vô minh trầm luân nghiệp chướng
Nay tỉnh, xin tự giác giác tha.
 
Kính Tạ Ơn Xã Hội Quốc Gia
Đời sống khỏe, tâm linh an lạc
Thời tiết thuận hòa, nhà phát đạt
Xã hội thăng hoa, thế giới (ngợi) khen.
 
Tạ Ơn Tam Bảo Phật Pháp Tăng
Qua nhiều kiếp sanh tử trôi lăn
Nay ngộ, thậm thâm vi diệu pháp
Nguyện tu hành kề cận đài sen.
 
Lễ Tạ Ơn, con kính tri ân tất cả!
 
Tuệ Vinh
Ngày 24/11/2022.
 
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
175,936