HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0456 Như Huệ: TẠ ƠN

Thursday, November 24, 20227:27 AM(View: 273)

TẠ ƠN
DD0456 Như Huệ TẠ ƠN

1/ Nhân mùa Lễ Tạ Ơn

Xin hạ bút đôi dòng

Gởi đến Ban Biên Tập

Cho tôi góc nhỏ này

Xin nhận sự biết ơn,

Mùa Tạ Ơn đã đến

Con nhớ về Cha mẹ

Ơn sinh thành dưỡng dục

Cho con tấm thân này

Đem con đến trần gian

Để nếm mùi cuộc sống

Cha mẹ không còn nữa

Nhưng con vẫn Tạ Ơn.

2/ Xin Tạ Ơn Đức Phật

Đã thắp sáng con đường

Cho tất cả chúng sinh

Biết đâu là nẻo chánh

Ngài không nề gian khó

Đi tìm ra Chân Lý

Giúp con người tự tại

Trong thế giới khổ đau.

Con Tạ Ơn Hoà Thượng/Sư Ông

Trong quãng đường nghiệt ngã

Đã ròng rã ngày đêm

Suy tìm ra phương pháp

Đó là giúp làm sao

Tắt đi cái suy nghĩ

Khi không muốn nghĩ suy.

3/ Con Tạ Ơn Ni Sư

Tạ Ơn Thầy Không Chiếu

Đã đem Pháp ‘ Không Nói ‘

Truyền tải khắp mọi nơi

Nay Sư Ông yên nghỉ

Mà Pháp vẫn còn đây

Con chân thành Tạ Ơn

Pháp “ Không Nói “ của Thầy

Đã giúp con loại bỏ

Những suy nghĩ vẫn vơ

Khi vọng tưởng ùa đến

Dù hỉ, nộ, ái, ố

Quyết sẽ không bám víu

Biết chỉ là mong manh…

4/ Xin Tạ Ơn Quê Mẹ

Và nơi tôi tạm trú

Đã cưu mang thân tôi

Những tháng năm ghi nhớ

Rồi đây cũng sẽ đi

Đến - Đi chỉ gạch nối

“ Ai biết trước ngày mai “

 Xin Tạ Ơn tình người

Bốn biển ta là bạn

Xin Tạ Ơn tất cả

Ai có dịp lướt qua

Xem bài thơ đơn điệu

Của người học làm thơ

            Mùa Lễ Tạ Ơn 2022,

                     Như Huệ

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
175,935