HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0477 Tuệ Vinh: TẾT QUÝ MÃO 2023

Wednesday, January 11, 20231:42 PM(View: 151)
TẾT QUÝ MÃO 2023
DD0477 Tuệ Vinh TẾT QUÝ MÃO 2023

Tết năm nay Cali đầy nước
Quý Mão về Lộc Phước tràn lan
Cuốn trôi người vật đầy đàng
Lộc đa cũng tạo họa mang vào người.
 
Xin cầu chúc nụ cười tươi nở
Năm mới về phước cỡ đủ vừa
Dư ăn dư mặc còn thừa
Từ tâm bố thí người chưa đủ đầy.
 
Hố vực sâu tạo xây nỗi khổ
Núi đồi cao cũng tạo hiểm nghèo
Thôi hố thẳm, đỉnh cheo leo
Đồng bằng an lạc, giàu nghèo hết lo.
 
Biết vừa, Biết đủ giàu to
Tâm luôn buông bỏ là kho báu rồi !
 
Tuệ Vinh
Ngày 22/01/2023
(Mồng Một Tết Quý Mão)
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
175,939