HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 12, 2013- Tăng ni an cư kiết đông tại thiền viện.

Wednesday, November 21, 201212:00 AM(View: 8326)
THÁNG 12

Tăng ni an cư kiết đông tại thiền viện.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 9795)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2013: tại Nam Cali.
(View: 9250)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2013: 3 khóa tu học tại Thiền viện
(View: 8052)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2013: Tại Canada.
(View: 48460)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2013: Tại Đức và Thụy Sĩ.
(View: 8360)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2013: Tại Úc.
(View: 8649)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2013: Tại Bắc và Nam Cali.
(View: 8123)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2013: Tại Pháp và Bắc Cali.
(View: 8533)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2013: Tại Sacramento và Nam Cali.
(View: 7732)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2013: Tại Hoa Thịnh Đốn.
(View: 9619)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2013: Chương trình Tết và tu học tại Nam Cali.
1,137,091