HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  02. Huyễn (tiếp theo)

  Tuesday, April 30, 201312:00 AM(View: 29032)
  Track 2: Huyễn (tiếp theo) 38:26

  Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 3
  tại Đạo Tràng Sacramento, California, USA từ 14 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2013 .
  Để nghe trực tiếp trên WEB: xin CLICK vào giữa khung
  Để download file xuống compuer: right-click trên chữ Download, chọn "save target as" hoặc là "save link as" (tùy browser)


  Download
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,630