HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  03. Bài Tổng Kết Kỳ 1

  Monday, May 6, 201312:00 AM(View: 27219)
  Track 3: Bài Tổng Kết kỳ 1

  Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 3
  tại Đạo Tràng Sacramento, California, USA từ 14 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2013 .
  Để nghe trực tiếp trên WEB: xin CLICK vào giữa khung
  Để download file xuống computer: right-click trên chữ Download, chọn "save target as" hoặc là "save link as" (tùy browser)

  Download
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,257,355