HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  06. Bài Tổng Kết: A La Hán Đạo - Bồ Tát Đạo - Ba La Mật

  Wednesday, July 31, 201312:00 AM(View: 21300)
  Track 6: Bài Tổng Kết: A La Hán Đạo - Bồ Tát Đạo - Ba La Mật

  Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 3
  tại Đạo Tràng Houston, Texas, USA từ 11 tháng 8 đến 20 tháng 8 năm 2012 .
  Để nghe trực tiếp trên WEB: xin CLICK vào giữa khung
  Để download file xuống compuer: right-click trên chữ Download, chọn "save target as" hoặc là "save link as" (tùy browser)

  Download
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,904