HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH Tham dự các khóa tu học tháng 2&3, 2015 tại Thiền Viện

  Tuesday, October 14, 20149:00 PM(View: 9692)

  DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH

  Tham dự các khóa tu học tháng 2&3, 2015 tại Thiền Viện

  (do Ni Sư Triệt Như hướng dẫn theo Giáo trình và chứng minh của Thầy Thiền Chủ)

  1.   KHÓA TU HỌC ĐẶC BIỆT TẠI THIỀN VIỆN 4 ngày từ 23/2, 2014 đến 26/2, 2015

   Chủ đề: KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS BẰNG PHƯƠNG PHÁP “5 W” VÀ “1 H”
  2.   KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN: 5 ngày:  từ 27/2, 2015 đến 3/3, 2015


  3.   KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LẢNH ĐẠO VÀ  ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG: 5 ngày Từ 4/3, 2015 - đến 8/3, 2015

  Thông báo chi tiết khóa tu, phiếu ghi danh có tại LINK:
  http://tanhkhong.org/p106a518/thong-bao-cac-khoa-tu-hoc-dac-biet-tai-thien-vien-vao-thang-2-va-thang-3-2015

   Xin click vào để tải về: Phiếu Ghi Danh

  ID

  Họ & Tên

  Pháp Danh

  Pre

  Cu

  neus

  Khóa Giáo Thọ

  Điều Hành Đạo Tràng

  Nội Trú

  Nam Nữ

  Đạo Tràng

  38

  Trương Huỳnh Kỳ

  Quang Lý

  P

  GT

  ĐHĐT

  Nội Trú

  Nam

  Australia

  39

  Lưu Thị Song

  Minh Đạo

  P

  GT

  ĐHĐT

  Nội Trú

  Nữ

  Australia

  28

  Ngô Gia Trung

  P

  GT

  Nội Trú

  Nam

  Canada

  29

  Ngô Vân Anh

  Minh Tâm

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Canada

  43

  Đoàn Thanh Hà

  Như Hà

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Canada

  44

  Như Anh

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Canada

  45

  Như Hoa

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Canada

  62

  Phạm Thúy Vân

  Huệ Vân

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Canada

  96

   

  Diệu Định

  P

   

   

  Nội Trú

  Nữ

  Canada

  97

  Kim Dung

   

   

   

   

  Nội Trú

  Nữ

  Canada

  103

  Nguyễn Thanh Thủy

  Thanh Như

  P

  GT

   

  Nội Trú

  Nữ

  Canada

  72

  Đỗ Thị Vinh

  Minh Huệ

   

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Germany

  73

  Nguyễn Tường Bách

  Nguyên Châu

   

  GT

  Nội Trú

  Nam

  Germany

  74

  Tô Đình Hải

  Quang Nguyên

   

  GT

  Nội Trú

  Nam

  Germany

  75

  Pham Văn Phú

  Quang Trí

   

  GT

  Nội Trú

  Nam

  Germany

  76

  Liêu Quý Báu

  Quang Không

   

  GT

  Nội Trú

  Nam

  Germany

  77

  Nguyễn Tấn Lợi

  P

  GT

  ĐHĐT

  Nội Trú

  Nam

  Germany

  78

  Nguyễn Châu Minh Phương

  Minh Kiên

  P

  GT

  ĐHĐT

  Nội Trú

  Nữ

  Germany

  79

  Trần Thị Thanh Tâm

  Trí Thanh

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Germany

  13

  Hà Phan Quỳnh

  P

  Nội Trú

  Nữ

  Hoa Thịnh Đốn

  40

  Vo, Puan T

  Tâm Diệu Phú

  P

  Nội Trú

  Nữ

  Hoa Thịnh Đốn

  46

  Lê Quang Chơn

  Tuệ Quang

  P

   

  Nội Trú

  Nam

  Hoa Thịnh Đốn

  47

  Hoàng Mỹ Hiền

  Chơn Như

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Hoa Thịnh Đốn

  50

  Nguyễn Viết Danh

  Thanh Long

  P

  GT

  Nội Trú

  Nam

  Hoa Thịnh Đốn

  64

  Trần Đoàn

  Nguyên Tu

  P

  GT

  Nam

  Hoa Thịnh Đốn

  65

  Trần Phan Nhơn

  Nguyên Nghĩa

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Hoa Thịnh Đốn

  68

  Tu Thanh Danh

  P

  Nội Trú

  Nam

  Hoa Thịnh Đốn

  69

  Banh Phuoc Qua

  Phước Thọ

  P

  Nội Trú

  Nữ

  Hoa Thịnh Đốn

  25

  Đoàn Chi Mai

  Huệ Không

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Houston

  26

  Nguyễn Thị Minh Tuyết

  Minh Tuyết

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Houston

  31

  Hồ Thanh Thủy

  Diệu Như

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Houston

  32

  Dương T Ngọc Dung

  Huệ Ngộ

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Houston

  33

  Hiếu Như

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Houston

  34

  Tịnh Hạnh

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Houston

  35

  Diệu Hồng

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Houston

  36

  Võ Thị Bé

  Tâm Như

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Houston

  37

  Hà văn Đúng

  Không Giác

  P

  GT

  Nội Trú

  Nam

  Houston

  42

  Nguyễn Hoài Thi

  Diệu Thiện

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Houston

  52

  Chu Bá Học

  Trí Thắng

  P

  Nội Trú

  Nam

  Houston

  53

  Nguyễn Văn Khánh

  Thịnh Vân

  P

  Nội Trú

  Nữ

  Houston

  54

  Thuần Tuệ

  P

  GT

  DHDT

  Nội Trú

  Nam

  Houston

  59

  Mai Duong Nuyen

  Hạnh Phổ

  P

  Nội Trú

  Nữ

  Houston

  70

  Trần Minh Tâm

  Không Minh

  P

  Nội Trú

  Nam

  Houston

  03

  Phạm Sương

  Như Sương

  P

  GT

  ĐHĐT

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  04

  Tô Đăng Khoa

  Tuệ Huy

  P

  GT

  Nam

  Nam Cali

  05

  Anh Tuấn

  Tuệ Nguyên

  P

  GT

  ĐHĐT

  Nội Trú

  Nam

  Nam Cali

  06

  Nguyễn Thị Hiền

  Huệ Chiếu

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  07

  Lê Công Dũng

  Tuệ Chiếu

  P

  GT

   

  Nội Trú

  Nam

  Nam Cali

  08

  Võ Đông Phong

   Huệ Đăng

  P

  GT

   

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  09

  Thảo Nguyễn

  Duyên Như

  P

  GT

  ĐHĐT

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  10

  Đoàn Thế Định

  Quảng Đức An

  P

  Nam

  Nam Cali

  100

  Hồ Ngọc Chi

   

  P

   

   

   

  Nữ

  Nam Cali

  11

  Lâm Thị Cúc

  Quảng Đức Hoa

  P

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  21

  Phan Mỹ Hạnh

   Tu Man

  P

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  22

  Lê Công Quyền

  Tuệ Thông

  P

  GT

  Nội Trú

  Nam

  Nam Cali

  24

  Đặng Danh

  Minh Tâm

  P

  Nam

  Nam Cali

  27

  Ly Lisa

  P

  Dự Thính

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  30

  Lâm Nam Sơn

  Chúc Hải

  P

  GT

  Nội Trú

  Nam

  Nam Cali

  51

  Phan Ngọc Thọ

  P

  Nội Trú

  Nam

  Nam Cali

  60

  Lương Mạc

  Không Giới

  P

  GT

  ĐHĐT

  P

  Nam

  Nam Cali

  61

  Ngô Nga

  Thuần Chánh Tín

  P

  GT

  ĐHĐT

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  63

  Lê Khánh Nga

  Như Tâm

  P

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  66

  Trần Lê Phương Ngọc

  P

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  94

  Ly Cuc My

  Nhu My

  P

   

   

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  95

  Phan Đông Khánh

   

  P

   

   

  Nội Trú

  Nam

  Sacramento

  99

  Nguyễn Thị Hoàng Tâm

  Diệu Thanh

  P

   

   

   

  Nữ

  Nam Cali

  101

  Phạm Văn Đốc

  Chánh Thanh Tuấn

  P

   

   

  0

  Nam

  Nam Cali

  104

  Bạch Yến Nguyễn

  Huệ Xuân

  P

  GT

   

  Nội Trú

  Nữ

  Nam Cali

  102

  Lê Thị Bé

  Diệu Tâm

  P

   

   

  0

  Nữ

  Nam Cali

  81

  Hồ Mộng Lan

  Chân Bảo Thành

  P

   

   

   

  Nữ

  NamCali

  82

  Hồ Văn Quyền

  Chân Minh Trí

  P

   

   

   

   

  NamCali

  83

  Trương Xuân Lan

  Chân Minh Hoa

  P

   

   

   

   

  NamCali

  71

  Bùi thị Nũng

  Từ Nhẫn

  P

  Nội Trú

  Nữ

  Oklahoma

  14

  Trần Hồng Vũ

  Quang Đạo

  P

  GT

  Nội Trú

  Nam

  Paris

  15

  Trần Hồng Yến

  Minh Y

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Paris

  16

  Ngô Đức Thưởng

  Quang Triết

  P

  GT

  Nội Trú

  Nam

  Paris

  17

  Ngô Minh Thủy

  Minh Diệu

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Paris

  18

  Châu Ngọc Dung

  Từ Tâm Chánh

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Paris

  19

  Trần Điền

  Minh Từ

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Paris

  23

  Nguyễn Thị Phú

  Minh Trí

  P

  GT

  ĐHĐT

  Nội Trú

  Nữ

  Paris

  55

  Hồ Đình Quý

  P

  GT

  Nội Trú

  Nam

  Paris

  58

  Nguyễn Ngọc Lan-Hương

  Huệ Thông

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Paris

  20

  Lê Thị Ngọc Phụng

  Tiềm Như

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Poitiers

  85

  Kim Trần

  Như Ý

  P

   

   

  Nội Trú

  Nữ 1961

  Sacramento

  02

  Hứa Bích Như

  Như Thật

  P

  Nội Trú

  Nữ

  Sacramento

  12

  Trần, Lê

  Diệu Nhân

  P

  GT

  ĐHĐT

  Nội Trú

  Nữ

  Sacramento

  49

  Nguyễn Thị Yến

  Uyễn Như

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  Sacramento

  96

  Hoàng Thanh

  Tâm Tuế

  P

  GT

   

  Nội Trú

  Nữ 1940

  Sacramento

  48

  Nguyễn Thu Hà

  Hương Ngọc

  P

  GT

  Nội Trú

  Nữ

  San Jose

  56

  Nguyễn Văn Qui

  Không Định

  P

  GT

  Nội Trú

  Nam

  San Jose

  57

  Pham Thi Ngọc Trân

  P

  Nội Trú

  Nữ

  San Jose

  84

  Luu, Jennifer

   

  P

   

   

  Nội Trú

  Nữ

  San Jose

  86

  Nguyễn Văn Tấn

  Hoằng Phương

  P

  GT

  ĐHĐT

  Nội Trú

  Nam

  San Jose

  87

  Trần Ngọc Điểm

  Viên Quang

  P

  GT

   

  Nội Trú

  Nữ

  San Jose

  88

  Lê Thị Kim Tuyết

  Huệ Như

  P

  GT

   

  Nội Trú

  Nữ

  San Jose

  89

  Nguyễn Thị Phượng

  Huệ Châu

  P

   

   

  Nội Trú

  Nữ

  San Jose

  92

  Tran Minh Duong

   

  P

   

   

  Nội Trú

  Nam

  San Jose

  93

  Luu My Dang

  Tịnh Dang

  P

   

   

  Nội Trú

  Nữ

  San Jose

  98

  Lý Cúc Mỹ

  Như Mỹ

  P

   

   

  Nội Trú

  Nữ

  San Jose

  100

  Lê Kim Hoàng

  Minh Như

  P

   

   

  Nội Trú

  Nữ

  San Jose

  80

  Cao, Hue

  Hoàn Như

  (Từ Cảm)

  P

   

   

  Nội Trú

  Nữ

  SanJose

  41

  Bùi Mai Hương

  Huệ Thuần

  P

  GT

  ĐHĐT

  Nội Trú

  Nữ

  Thụy Sỹ

  67

  Nguyễn Thị Thanh Yến

  P

   

  Nội Trú

  Nữ

  Thụy Sỹ

  90

  Nguyễn Liên Phương

   

  P

   

   

  Nội Trú

  Nữ

  Thụy Sỹ

  91

  Nguyễn Anh Dũng

   

  P

   

   

  Nội Trú

  Nam

  Thụy Sỹ

  01

  Huỳnh Thị Anh

  Minh Anh

  P

  GT

   

  Nội Trú

  Nữ

  Toulouse


  3.   KHÓA TU HỌC ĐẶC BIỆT TẠI THIỀN VIỆN 4 ngày

   Chủ đề: KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS BẰNG PHUƠNG PHÁP “5 W” VÀ “1 H”

   Khai Giảng: 9 am ngày 23 tháng 2, 2014 - Bế giảng: 5 pm ngày 26 tháng 2, 2015

  2.    KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN: 5 ngày

  Khai Giảng: 9 am ngày 27 tháng 2, 2015 Bế giảng: 5 pm ngày 3 tháng 3, 2015

  3.    KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LẢNH ĐẠO VÀ  ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG: 5 ngày

  Khai Giảng: 9 am ngày 4 tháng 3, 2015 - Bế giảng: 5 pm ngày 8 tháng 3, 2015

   

  Thông báo chi tiết các khóa tu học, phiếu ghi danh có tại LINK:
  http://tanhkhong.org/p106a518/thong-bao-cac-khoa-tu-hoc-dac-biet-tai-thien-vien-vao-thang-2-va-thang-3-2015

  Để ghi danh tất cả các khóa học trên xin Email và attach Phiếu Ghi Danh về:

  NS Triệt Như <trietnhu@yahoo. com>

  Tuệ Nguyên <toanhtuan@yahoo.com>

  Cập nhật danh sách Thiền Sinh đã ghi danh có tại LINK:
  http://tanhkhong.org/p106a519/danh-sach-thien-sinh-da-ghi-danh-tham-du-cac-khoa-tu-hoc-thang-2-3-2015-tai-thien-vien


   Xin click vào để tải về: Phiếu Ghi Danh

   

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Thursday, February 11, 2021(View: 220)
  Thân mến gởi Tăng đoàn, các ban Điều Hành Đạo tràng Tánh Không, và tất cả các bạn thiền,
  Thursday, February 11, 2021(View: 128)
  Họp mặt cùng Tăng Đoàn Lễ Phật, Lễ Thầy Mừng Xuân Mới qua mạng Zoom Lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) ngày mùng 2 Tết (13 tháng 2, 2021) Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
  Wednesday, December 9, 2020(View: 469)
  2 giờ chiều ngày Thứ Bảy 12 tháng 12, 2020: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIỚI TƯƠNG ĐỐI
  Tuesday, December 1, 2020(View: 2243)
  Ngày Khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu đúng 2pm chấm dứt lúc 4pm (giờ California - Pacific time)
  Wednesday, November 11, 2020(View: 577)
  ZOOM MEETING 10am ngày Thứ Bảy 14 tháng 11, 2020 Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIAN và PHẬT
  Wednesday, November 4, 2020(View: 951)
  ZOOM MEETING do Ni sư Triệt Như chủ trì mỗi tuần lễ đầu tiên của tháng THỨ SÁU 6 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 5 PM - giờ Cali THỨ BẢY 7 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 9 AM - giờ Cali
  Thursday, October 29, 2020(View: 4391)
  Thời hạn ghi danh: đến hết ngày 30 tháng 11 Ngày khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu lúc 2pm (giờ California) Nội Dung tu học: Cối lõi THIỀN CĂN BẢN
  Wednesday, October 21, 2020(View: 668)
  Một lòng tưởng nhớ Thầy, chúng ta cùng chung sức thực hiện các Bộ Ảnh
  Wednesday, October 14, 2020(View: 561)
  ZOOM MEETING: SINH HOẠT CHUNG CÁC ĐẠO TRÀNG tại Tổ Đình do Ni sư Triệt Như chủ trì THỨ BẢY 17 THÁNG 10, 2020 BẮT ĐẦU LÚC 9AM
  Wednesday, October 7, 2020(View: 785)
  CHƯƠNG TRÌNH: 09am - 10am: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: Thiền trong thời mới (phần 3/3) 10am - 11am: ZOOM THĂM HỎI: Chúng ta sẽ có dịp gặp mặt thăm hỏi các trưởng lảo trong Tăng Đoàn Tánh Không Thầy Tuệ Chân, Cô Phúc Trí, Thầy Không Phổ, cô Hạnh Như... 11am - 12 am: Lễ Chung Thất 100 ngày Thiền sinh NGUYỄN THỊ MY Pháp danh Minh Ngộ (cô Sáu)
  Wednesday, September 30, 2020(View: 1773)
  Thứ sáu: 2 tháng 10, 2020 từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Úc Châu, Việt Nam, Mỹ Châu - Thứ bảy 3 tháng 10, 2020 từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada) - chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Hoa Kỳ, Canada và Âu Châu
  Thursday, August 27, 2020(View: 1999)
  - Thứ sáu tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng mới thành lập tại Úc Châu và Việt Nam - Thứ Bảy tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng tại Bắc Mỹ và Âu Châu
  Wednesday, August 5, 2020(View: 1087)
  1./ Đáp ứng cho nhu cầu tu học 2./ Chia sẻ kinh nghiệm tu tập, 3./ Tăng trưởng mối giây liên lạc, tình đoàn kết, và tinh thần CÙNG NHAU TU HỌC giữa các Thiền Sinh và giữa các Đạo Tràng
  Friday, March 6, 2020(View: 1262)
  Theo dõi tình hình về sự phát triển của dịch Corona virus hiện nay, cô thông báo quyết định không thể tổ chức : + Ngày Truyền Thống 5-4-2020 tại Tổ Đình + và các khóa sinh hoạt & tu nghiệp tiếp theo sau ngày Truyền Thống.
  Friday, February 28, 2020(View: 1436)
  các khóa Tu Định từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020 sẽ bị hủy bỏ bởi dịch Covid- 19. Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Ni Cô Nhất Như.
  Monday, January 13, 2020(View: 1163)
  Danh Sách đã ghi tên tham gia Khóa An Cư Kiết Đông tại Tổ Đình tháng 2, 2020
  Friday, December 27, 2019(View: 3027)
  Hoà thượng tôn sư thượng THÔNG hạ TRIỆT, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 04 phút sáng ngày thứ Sáu 27 tháng 12 năm 2019
  Thursday, October 10, 2019(View: 2132)
  Thông Báo Khóa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không Nam Cali, Tháng 2, 2020 với sự chủ trì của Thầy Không Chiếu và NS Triệt Như.
  Friday, May 24, 2019(View: 1715)
  KHÓA DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN ĐỊNH - TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG NĂM 2019 Thời gian: bắt đầu ngày Thứ Sáu 18 tháng 10 năm 2019, chấm dứt ngày Thứ Năm 31 tháng 10 năm 2019
  Tuesday, January 8, 2019(View: 2374)
  KHÓA 10 NGÀY CHUYÊN TU ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ Thời gian: Từ ngày 29-05-2019 đến ngày 07-06-2019 KHÓA 10 NGÀY HUẤN LUYỆN VIÊN TU ĐỊNH - Thời gian: Từ ngày 09-6-2019 đến ngày 18-6-2019 KHÓA 4 NGÀY CHUYÊN TU CHỈ KỸ THUẬT KHÔNG NÓI. Thời gian: Từ ngày 19-6-2019 đến ngày 22-6-2019
  Saturday, December 29, 2018(View: 3748)
  Khóa I: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 5 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 2 tháng 5 Khóa II: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 1 tháng 8 Khóa III: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC tháng 8 (CNTG) (10 ngày) Thứ 5 ngày 15 tháng 8 Khóa IV: AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS (18 ngày) Thứ 4 ngày 28 tháng 8 Khóa V: KHÓA TU NGHIỆP (14 ngày) Thứ 4 ngày 18 tháng 9
  Thursday, January 18, 2018(View: 4867)
  Khóa Tu Nghiệp Giáo Thọ Thiền Căn bản (3 ngày) Từ ngày 1 đến ngày 3 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Thiền Định (2 ngày) Từ ngày 4 đến ngày 5 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Khí Công (2 ngày) Từ ngày 5 đến ngày 7 - Ngày Truyền Thống chủ nhật 8 tháng 4, 2018 - Khóa Tu Nghiệp Giáo thọ khóa Bát nhã, Lớp Trung cấp 1 (4 ngày) Từ ngày 9 đến ngày 12
  Sunday, December 3, 2017(View: 4852)
  Thầy Thiền Chủ sẽ mở 4 khóa liên tiếp về chuyên tu định tại Thiền Viện Chân Như ở Navasota TX bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2018.
  Wednesday, September 20, 2017(View: 3746)
  1./ KHÓA LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠO TRÀNG: 20 ngày 2./ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN KHÍ CÔNG: 6 ngày
  Tuesday, June 13, 2017(View: 12101)
  Nếu đủ duyên, Ni Sư sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 8 trong vòng 15 ngày. Khởi hành ngày thứ bảy 3 tháng 11 năm 2018, về ngày thứ bảy 17 tháng 11 năm 2018 và Chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 9 trong vòng 14 ngày. Khởi hành ngày chủ nhật 6 tháng 1 năm 2019, về ngày thứ bảy 19 tháng 1 năm 2019.
  Friday, April 28, 2017(View: 7334)
  Tháng 8: Khóa nhập thất chuyên tu Định, nội dung gồm ba cấp lớp Tháng 9: khóa Tu nghiệp cho các vị Huấn Luyện Viên Định Tháng 11: Khóa Tuyển chọn Huấn luyện viên Khí công trung ương
  Thursday, January 12, 2017(View: 5064)
  Năm 2017, Thầy cho phép các đạo tràng và các cá nhân có thể cất thêm 10 cốc tại tổ đình
  Sunday, November 13, 2016(View: 3663)
  Tổ chức tại: Trung tâm thiền định Navasota. ( Thiền Thất Chân Như) TX 77868 Thời gian 10 ngày: Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2017.
  Thursday, June 23, 2016(View: 5711)
  Hội Thiền Tánh Không Sacramento tổ chức Khóa Chuyên Tu Nhập Thất Định Huệ XXIII dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ và Ni Sư Thích Nữ Triệt Như trọn 7 ngày, từ 10 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2016. - DANH SÁCH GHI DANH
  Tuesday, May 3, 2016(View: 7943)
  Nhắm tạo điều kiện cho các Giáo Thọ, các thiền sinh Tánh Không có điều kiện và khả năng thể nhập các từng thiền định, mùa Thu năm nay Thầy Thiền Chủ tâm nguyện sẽ tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định:
  Monday, April 18, 2016(View: 10263)
  Danh Sách Thiền Sinh Đi Hành Hương Ấn Độ từ 1 đến 19 tháng 11 năm 2016.
  Saturday, March 12, 2016(View: 4425)
  Chủ Đề: THIỀN ĐI VÀO ĐỜI SỐNG Địa điểm: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20; và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4, 2016
  Monday, November 23, 2015(View: 5175)
  Monday, September 14, 2015(View: 8724)
  Nếu đủ duyên Ban Điều Hành Trung ương sẽ tổ chức 1 chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal trong vòng 20 ngày. Từ ngày thứ ba 1 tới chủ nhật 20 tháng 11, 2016
  Monday, August 31, 2015(View: 6945)
  KHÓA NHẬP THẤT AN CƯ KIẾT ĐÔNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC đặc biệt KHÓA BÁT NHÃ - LỚP TRUNG CẤP 4
  Sunday, June 28, 2015(View: 6697)
  Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Từ 1 tháng 9 đến 30 tháng 11 năm 2015. Thiền Sinh Tánh Không các nơi được khuyến khích tùng an cư và nhập thất trong thời gian này.
  Sunday, June 28, 2015(View: 6497)
  Từ ngày 3 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2015. Vai trò của não bộ đối với người thực hành Thiền. Ba sắc thái Tâm trong Đạo Phật.
  Sunday, June 28, 2015(View: 11244)
  Thông Báo Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ 7 ngày từ 28 tháng 8 đến 4 tháng 9, 2015 tại Black Mountain Retreat Center (Bắc California) do Đạo Tràng TánhKhông SanJose tổ chức.
  Sunday, June 28, 2015(View: 6082)
  Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Thời gian 7 ngày từ 12 tháng 10 đến 18 tháng 10 năm 2015.
  Tuesday, December 16, 2014(View: 7117)
  Các Thiền Sinh đã và đang thực hành pháp Thiền Tánh Không cần viết bài Trình Thầy
  Tuesday, October 14, 2014(View: 9212)
  1. KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN 2. KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS 3. KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG
  Sunday, August 10, 2014(View: 7534)
  Buổi thuyết trình và giới thiệu sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tại Nam Cali sẽ được phát hình trực tiếp - LIVE STREAMING - trên WEBSITE: tanhkhong.org và cùng lúc trên WEBSITE: freevn.net
  Friday, August 8, 2014(View: 6887)
  Vào lúc 3 giờ chiều (giờ California) ngày Chủ Nhật 10 tháng 8, 2014 Kính mời quý Thiền Sinh và thân hữu vào http://www.tanhkhong.org Click vào Thiền Tánh Không TV để xem trực tiếp LIVE
  Sunday, July 20, 2014(View: 10902)
  Buổi thuyết trình: Tổng kết công trình hợp tác nghiên cứu giữa Đại Học Tübingen (Đức Quốc) và Hội Thiền Tánh Không (USA) từ năm 2007 đến 2013 về đề tài “Tương quan thực nghiệm giữa Thiền và các định khu não bộ” Giới Thiệu 2 tác phẩm mới: của Hòa thượng Thích Thông Triệt: 1.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Tiến Trình Tu Chứng và Thành Đạo của Đức Phật” 2.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Thiền và Kiến Thức Thời Đại”
  Friday, March 28, 2014(View: 11427)
  Lớp Thiền Căn Bản 110 trong tháng 7 năm 2014, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 5 tháng 7 tại Thiền Đường Mây Từ, California.
  Wednesday, February 5, 2014(View: 17298)
  Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ Đồng Thời Tại Texas.
  Wednesday, January 15, 2014(View: 16917)
  Chương trình Tết Giáp Ngọ năm 2014 tại Thiền viện.
  Thursday, September 19, 2013(View: 19588)
  Lễ Quy Y sẽ tổ chức tại: Thiền Viện Tánh Không Vào lúc 2:30pm ngày Chủ Nhật 27 tháng 10, 2013
  Monday, December 10, 2012(View: 77230)
  Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
  1,259,206