HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 5, 2016 - Tại Toulouse, Đức và Paris.

11 Tháng Mười Một 201510:08 SA(Xem: 4014)

TOULOUSE

  • Khóa nhập thất Chuyên tu Định Huệ song ngữ 5 ngày.

       Từ thứ bảy 30 tháng 4 tới thứ tư 4 tháng 5 năm 2016.

 Ban tổ chức: Hội trưởng Hội TTK Toulouse:

Cô Minh Anh  ĐT: 33 5 61 44 33 46 Email: <hnhanh@hotmail.com>

Ông Quang Như:<thetramtuananhtse@yahoo.fr>

 

ĐỨC

  • Khánh thành Trung tâm sinh hoạt Hội Thiền Tánh Không Đức.

       Thứ bảy 7.

  • Khóa Căn Bản tại Phật Đạo.

       Từ 9 tới 13 tháng 5 năm 2016.

Ban tổ chức:

Hội trưởng Hội TTK Đức: cô Thanh Tâm:  spthanhtam@yahoo.de

                Ban Tu học: Cô Minh Huệ: vinhdothi@googlemail.com

Cô Minh Tuyền: phamluong@gmx.de

PARIS

  • Giảng tại Hội Ái Hữu Á- Pháp AFAPS: 

       Đề tài: Làm sao sống một đời sống xứng đáng?
       Ngày thứ bảy 21- 5- 2016

  • Giảng tại Đại học Phật giáo Linh Sơn.

       Đề tài: Từ cái Biết đi đến Nhận thức.

       Ngày chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016.

  • Khóa Bát nhã trung cấp 3 (8 ngày).

       Từ ngày thứ ba 17 tới ngày thứ năm 26.

Ban tổ chức: Hội trưởng TTK: anh Quang Triết <ducthuongngo@gmail.com>

Trưởng Ban Tu học: cô Minh Y <ytranhong@free.fr>

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,074,744