HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 6, 2016 - Tại Nam Cali và Hoa Thịnh Đốn.

11 Tháng Mười Một 201510:13 SA(Xem: 4954)

NAM CALI

Khóa Bát nhã trung cấp 1.

Từ thứ bảy 4 tới thứ sáu 10 tháng 6 năm 2016.

Ban tổ chức: Hội trưởng TTK: ông Tuệ Lạc <ngbcuong@hotmail.com>

Trưởng Ban Tu học: cô Nguyên Như <pliliann@yahoo.com>

HOA THỊNH ĐỐN

Khóa Tâm Lý Học Phật Giáo lớp cao cấp 1

Từ chủ nhật 12 tới thứ bảy 18 (7 ngày)

Khóa Bát nhã trung cấp II

Từ chủ nhật 19 tới thứ bảy 25 (7 ngày)

Giảng đại chúng chùa Hoa Nghiêm chủ đề: "Hồi đáp sinh học trong Thiền".

Ngày chủ nhật 26

Ban tổ chức: Trưởng Đạo tràng Thiền Tánh Không Hoa Thịnh Đốn:

Cô Tâm Diệu Phú ĐT: 703- 407 4976, email tamdieuphu@gmail.com

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,074,744