HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
TOP CATEGORIES

Tháng 3, 2017 - Tại Thiền Viện

02 Tháng Giêng 201710:42 SA(Xem: 2928)

THÁNG 3

- Tăng Ni an cư tại Tổ Đình.
Đặc biệt trong khóa An Cư năm nay, Thầy Thiền Chủ sẽ giảng vài bài Kinh ngắn trong hệ Kinh Nguyên Thủy liên hệ đến sự thực tập Thiền Định của chúng ta.
Thứ bảy 11 tháng 3 <Cội rễ sự vật>
Chủ nhật 12 < Bất động lợi ích>
Thứ bảy 18 <Phẩm đáng được cung kính>
Chủ nhật 19 <Tương ưng Moggallana >
Thứ bảy 25 <Kinh Duy Ma Cật>
Chủ nhật 26 <Kinh Duy Ma Cật>
Thân mời tất cả thiền sinh các đạo tràng về nghe Kinh, qua cái thấy của Thiền.

- Bầu cử các Ban Điều Hành Hội và Đạo Tràng Thiền Tánh Không khắp nơi.

Chiếu theo Thanh Qui TTK, tất cả các Ban Điều Hành Hội và Đạo Tràng TTK trong nước Mỹ và ngoài nước Mỹ đều tổ chức bầu cử, tuyển chọn Hội trưởng (nếu đã có Hội TTK) hay Đạo tràng trưởng (nếu chưa có Hội TTK) cho nhiệm kỳ 2017- 2019.

-        Thể thức: ứng cử, hay nếu không có vị nào ứng cử, thì đề cử ít nhất là 2 vị . Sau đó là bỏ phiếu kín.

-        Điều kiện tham gia ứng cử hay được đề cử, và bỏ phiếu: phải là thiền sinh ít nhất học xong khóa Thiền Căn bản, có sinh hoạt thường xuyên trong Đạo tràng.

-        Kết quả: vị có đa số phiếu là Hội trưởng hay Trưởng Đạo tràng. Sau đó Hội trưởng hay Trưởng đạo tràng sẽ mời các vị phụ tá: thư ký, thủ quỹ, các trưởng ban v.v...mà không cần bỏ phiếu nữa. Tuy nhiên nếu có thiền sinh không đồng ý thì cần bỏ phiếu kín để có kết quả nhất trí.

-        Những vị Hội trưởng, Trưởng đạo tràng hay các thành viên khác trong Ban Điều hành cũ có thể được tái đắc cử vì làm việc tốt trong nhiệm kỳ trước.

-        Kết quả biên bản bầu cử, thư ký tường trình về Ban Điều hành trung ương, trong tháng 4. Được chấp thuận mới có hiệu lực.

-        Nhiệm kỳ của Ban Điều hành cũ chấm dứt ngày 30- 4- 2017, Nhiệm kỳ của Ban Điều hành mới bắt đầu ngày 1- 5- 2017.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,053,713