HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 5, 2017 - Tại Toulouse, Paris và Houston

Monday, January 2, 201710:47 AM(View: 2811)

THÁNG 5

TOULOUSE:

Khóa nhập thất song ngữ

Từ thứ bảy 29 tháng 4 tới thứ tư 3 tháng 5 (5 ngày)

Ban tổ chức: Hội trưởng Hội TTK Toulouse:

Cô Minh Anh  ĐT: 33 5 61 44 33 46 Email: <hnhanh@hotmail.com>

Ông Quang Như:<thetramtuananhtse@yahoo.fr>

 

PARIS:

-        Bát Nhã trung cấp 1 nhập thất tại CREPS

Từ thứ sáu 5 tới thứ ba 9 tháng 5 (5 ngày)

-        Giảng tại Viện Phật Học Linh Sơn

  Chiều chủ nhật 14

-        Bát Nhã trung cấp 4

Từ thứ năm 11 tới  thứ tư 17 (6 ngày)       

Ban tổ chức:

Hội trưởng TTK: anh Quang Triết <ducthuongngo@gmail.com>

Trưởng Ban Tu học: cô Minh Y <ytranhong@free.fr>

 

HOUSTON

-        Khóa Tâm Lý Học Phật Giáo cao cấp 1

Từ ngày thứ bảy 20 tới ngày thứ sáu 26 (7 ngày)

 

-        Khóa song ngữ Thiền căn bản, nhập thất tại Thiền viện Chân Như:

Thứ bảy 27 & chủ nhật 28 & thứ hai (ngày lễ) 29 (3 ngày)

Ban tổ chức: Hội Trưởng: cô Tâm Như: ĐT: 281-495 1061

Email: <bethivo2@yahoo.com>

Trưởng ban Tu học: cô Hạnh Phổ: <saomai121@gmail.com>

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,138,285