HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 8, 2017 - Tại Toronto, Thụy sĩ và Hoa Thịnh Đốn

02 Tháng Giêng 20173:28 CH(Xem: 2833)

THÁNG 8

 

TỔ ĐÌNH

Các khóa đặc biệt do Thầy Thiền chủ hướng dẫn tại Tổ Đình đã được ông Tuệ Nguyên thông báo trên Websites và các Đạo tràng.


TORONTO

Khóa nhập thất Định Huệ tại Maple Valley retreat center
Từ thứ ba 1 tới thứ hai 7 ( 7 ngày)
Bổ túc vài bài kinh ngắn thuộc hệ Nguyên thủy và Phát triển liên hệ đến việc thực hành Thiền.
Từ thứ ba 8 tới chủ nhật 13 tháng 8 (6 ngày)

  

Ban tổ chức: Hội trưởng TTK Ontario:

Ông Thông Như Ngô Gia Trung: <tanhkhongontario@gmail.com>

Ban tu học: cô Như Anh <nhuanhtanhkhong@gmail.com>

 

THỤY SĨ

Khóa Bát Nhã Nhập thất tại Vaumarcus

Từ thứ bảy 19 tới thứ bảy 26 tháng 8 (8 ngày)                                  

Ban tổ chức:

Hội trưởng Hội TTK Lausanne: cô Huệ Thuận Bùi Mai Hương <mbui@romandie.com>

 

HOA THỊNH ĐỐN

Khóa Tâm Lý Học Phật Giáo cao cấp 2 nhập thất tại Trung tâm Thiện Đức

Từ thứ hai 28 tháng 8 tới chủ nhật 3 tháng 9 – 2017 ( 7 ngày)

Ban tổ chức: Trưởng Đạo tràng Thiền Tánh Không Hoa Thịnh Đốn:

Cô Tâm Diệu Phú ĐT: 703- 407 4976, email: <tamdieuphu@gmail.com>

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,098,550