HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 9, 2017 - Tại Đức và Montreal

Monday, January 2, 20173:33 PM(View: 3229)

THÁNG 9

 

STUTTGART:

-        An Vị Phật tại trung tâm Thiền Định Phật giáo tại Grubersgrund

Thứ bảy 9

-        Khóa Bát nhã trung cấp 1 tại Trung tâm Thiền Định Grubersgrund

Từ chủ nhật 10 tới thứ năm 14 (5 ngày)

Ban tổ chức:

Hội trưởng Hội TTK Đức: cô Thanh Tâm:  <spthanhtam@yahoo.de>

Ban Tu học: Cô Minh Huệ: <vinhdothi@googlemail.com>

Cô Minh Tuyền: <phamluong@gmx.de>

                                                                                

BERLIN:

-        Khóa Bát nhã trung cấp 2                               

Từ 16 tới 21 (7 ngày)

Trưởng nhóm Berlin: Hoàng Gia Lâm

Ban Tu Học: Quang Không: <quibau@yahoo.de>

 

MONTREAL:

-        Khóa Bát Nhã trung cấp 1

Từ thứ bảy 23 tới thứ năm 28 ( 6 ngày)

Trưởng Đạo Tràng: cô Như Chiếu <hoangthanhusa@yahoo.com

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,138,241