HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG BÁO: CÁC KHÓA TU THÁNG 8 , 9/ 2017 TẠI TỔ ĐÌNH - MỞ RỘNG VIỆC GHI DANH - DANH SÁCH GHI DANH

Friday, April 28, 20176:43 PM(View: 9837)

THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

HUẤN LUYỆN VIÊN CHUYÊN TU THIỀN ĐỊNH KỲ II.

 

Nhắm mục đích mở rộng phong trào chuyên tu thiền định trong quảng đại quần chúng thuộc các đạo tràng Tánh Không trong và ngoài nước Mỹ, chúng tôi dự định tổ chức 3 Khóa Đào Tạo Huấn Luyện Viên Chuyên tu Thiền Định Kỳ II trong tháng 8 và tháng 9 năm 2017 tại Trung Tâm Thiền Định Tánh Không ở Perris, Riverside, California.

 

1. Điều kiện tham dự:

     (1) Thiền sinh tham dự các khóa phải được sự giới thiệu của Đạo tràng trưởng (hay Hội trưởng) hoặc trưởng ban giáo thọ.

     (2) Thiền sinh tham dự khóa ĐTHLV cấp I phải hoàn tất khóa thiền căn bản trở lên,

     (3) Thiền sinh tham dự khóa ĐTHLV cấp II phải có kinh nghiệm định Không tầm không tứ,

     (4) Thiền sinh tham dự khóa tu nghiệp HLV cấp III phải tốt nghiệp khóa HLV cấp III năm 2016.

     (5) Các bạn cần có nhiệt tâm và lòng ham muốn huấn luyện chuyên tu định.

     (6) Các bạn cần có đủ sức khỏe để tham dự nhiều buổi thiền tập trong ngày.

 

2. Thời gian được chia như sau:

   * Cấp I. (khóa chuyên tu 10 ngày: từ ngày 01 đến ngày 10/08/2017)

      -Từ ngày 01 đến ngày 03: Học về lý thuyết.

      -Từ ngày 04 đến ngày 05: Thực tập cách vào định có tầm không tứ.

      -Từ ngày 06 đến ngày 08: Thực tập cách vào định Không tầm không tứ.

      -Ngày 09                       : Giải thích tác dụng định Không tầm không tứ đối với thân-tâm và trí tuệ    

                                            tâm linh của con người (thầy Không Đăng chiếu powerpoint).

      -Ngày 10                        : Buổi sáng thiền sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm, buổi chiều phát biểu cảm   

                                            tưởng. Sau đó ThầyThiền chủ phát chứng chỉ và tuyên bố mãn khóa.

    * Cấp II. (khóa chuyên tu 10 ngày: từ ngày 15 đến ngày 25/08/2017)

       -Từ ngày 15 đến ngày 18: Học lý thuyết.

       -Từ ngày 19 đến ngày 20: Ôn tập cách vào định Không tầm không tứ

       -Từ ngày 21 đến ngày 23: Thực tập cách vào định Chánh niệm tĩnh giác.

       -Ngày 24                       : Giải thích tác dụng định Chánh niệm tĩnh giác đối với thân-tâm và trí tuệ   

                                            tâm linh của con người (thầy Không Đăng chiếu powerpoint).

       -Ngày 25                       : Buổi sáng thiền sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm, buổi chiều phát biểu cảm  

                                            tưởng. Sau đó ThầyThiền chủ phát chứng chỉ và tuyên bố mãn khóa.

   * Cấp III. (Khóa tu nghiệp 30 ngày: từ ngày 01 đến ngày 30/09/2017)

       -Từ ngày 01 đến ngày 05 : Ôn bài

       -Từ ngày 06 đến ngày 07 : Ôn tập cách vào định Không tầm không tứ

       -Từ ngay 08 đến ngày 10 : Ôn tập cách vào định Chánh niệm tĩnh giác.

       -Ngày 11                        : Câu hỏi trắc nghiệm về kinh Bất Động Lợi Ích.

       -Ngày 12                        : Câu hỏi trắc nghiệm về kinh Kim Cang.

       -Ngày 13                        : Câu hỏi trắc nghiệm về 3 trạng thái trống rỗng: (1) Chú ý trống rỗng, (2)

                                            Quan sát trống rỗng, (3) Nhận thức trống rỗng.

       -Ngày 14                        : Giải thích những thuật ngữ sau đây: (1) Tathata, (2) Avitathata, (3) 

                                            Annathata, (4) Ydappaccayata, (5) Yathabhuta, (6) Tathagata.

       -Ngày 15                        : Ôn bài 3 sắc thái tâm trong đạo Phật.

       -Từ ngày 16 đến ngày 19 : Ôn bài Bản đồ nhận thức, gồm có: Nhận thức cô đọng, Nhận thức ngữ

                                            Nghĩa, Nhận thức thủ tục, Nhận thức tình tiết, Nhận thức gợi lên.

       -Từ ngày 20 đến ngày 25 : (1) Ôn lại về Não bộ,
                                                  (2) Trả lời những câu hỏi sau đây:

                                                  (a) Vì sao Đức Phật cho rằng “Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ”,

                                                  (b) Vì sao Đức Phật dạy rằng “Tất cả pháp lấy thọ làm nơi hội tụ”? Xin quí

                                                 vị cho thí dụ về nơi hội tụ đó, ở đâu trong não bộ? Như vậy khi một

                                                 người tu muốn đạt được định thì phải làm sao?

                                                  (c) Bạn hiểu như thế về đạo Phật:

                                                    - Đạo Phật có phải là một tôn giáo không?

                                                    - Đạo Phật có phải là một triết lý không? 

                                                    - Vì sao người đời lại tôn vinh Đức Thế Tôn là một vị Phật lịch sử?

       -Từ ngày 26 đến ngày 29  : Thực tập cách vào Vô trụ định.

       -Ngày 30                        : Buổi sáng thiền sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm, buổi chiều phát biểu cảm  

                                            tưởng. Sau đó ThầyThiền chủ phát chứng chỉ và tuyên bố mãn khóa.

 

3. Khóa tu được công bố trên trang mạng: tanhkhong.org và qua email đến các đạo tràng trong và ngoài  

   nước Mỹ. Việc ghi danh sẽ được bắt đầu từ ngày thông báochấm dứt lúc 6 giờ chiều ngày 20/7/17  

   cho khóa HLV cấp I; vào lúc 6 giờ chiều ngày 05/08/17 cho khóa HLV cấp II; vào 6 giờ chiều ngày

   20/08/17 cho khóa tu nghiệp cấp III.

 Đạo tràng trưởng (hay Hội trưởng) hoặc trưởng ban giáo thọ phụ trách việc ghi danh cho thiền sinh đạo tràng mình, phụ trách tổng kết danh sách, cập nhật các chi tiết theo phiếu ghi danh bên dưới và gửi về ban tổ chức khóa tu: Email: thientanhkhong@yahoo.com

(Để tiện việc đưa đón các Thiền sinh cùng đạo tràng ở các quốc gia ngoài Hoa Kỳ nên phối hợp đi cùng chung chuyến bay và nếu được xin chọn phi trường SNA ).

 

  •  Mẫu PHIẾU GHI DANH:

Thiền sinh:……………………………….…….Pháp Danh:…………………………………

Đạo tràng:…………………………………..

Email:………………………………………….

Nội trú tại Thiền Viện từ ngày …………………..đến ngày…………………………….

 

Xin Ghi danh khóa ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN CHUYÊN TU THIỀN ĐỊNH KỲ II:

* Cấp I. (khóa chuyên tu 10 ngày: từ ngày 01 đến ngày 10/08/2017)

* Cấp II. (khóa chuyên tu 10 ngày: từ ngày 15 đến ngày 25/08/2017)

* Cấp III. (Khóa tu nghiệp 30 ngày: từ ngày 01 đến ngày 30/09/2017)  

 

Phiếu Ghi Danh gửi về ban tổ chức: thientanhkhong@yahoo.com

__________________________________________________________________________

         

2./ THÔNG BÁO mở rộng các khóa tu tháng 8, 9 tại Thiền Viện
Thầy cho phép ghi danh dự thính. 
Do thỉnh nguyện của nhiều Thiền sinh có nhu cầu, đã trực tiếp email xin Thầy Thiền chủ cho phép dự thính các khóa đào tạo HLV tại tổ đình trong tháng 8 và 9 /2017
Thầy đồng ý cho thiền sinh ghi danh dự thính các khóa đào tạo HLV trong tháng 8 và tháng 9 tại tổ đình với điều kiện: (nguyên văn Thầy viết như sau)
 NGUYÊN TẮC DỰ THÍNH (để bảo đảm chất lượng và kết quả của khóa tu) : 
     1. Người dự thính bắt buộc phải tham dự trong 2 ngày đầu khóa tu, và có kinh nghiệm cái biết không lời.
     2. Người dự thính chỉ được quyền ngồi nghe, không được quyền hỏi. 
     3. Thầy được quyền duyệt xét để chấp thuận từng trường hợp, nếu từ chối sẽ có thư riêng
Đây là cơ hội tốt cho các thiền sinh có nhu cầu tu họcthực hành Thiền Định đạt được ước vọng của mình, nhưng vì số cốc nhập thất có hạn, nên việc ghi danh sẽ chấm dứt ngay khi đủ số lượng người ghi danh, 
 Đạo tràng trưởng (hay Hội trưởng) hoặc trưởng ban giáo thọ phụ trách việc ghi danh cho thiền sinh thuộc đạo tràng mình, phụ trách tổng kết danh sách, cập nhật các chi tiết theo phiếu ghi danh bên dưới cần liên tục gửi ngay về ban tổ chức khóa tu khi có thêm người Ghi Danh qua Email: thientanhkhong@yahoo.com

             

   
DANH SÁCH THIỀN SINH 
Tham dự các khóa tu học tháng 8, 9 2017 tại Thiền Viện
Cập nhật: July 29
, 2017 xếp theo thứ tự Đạo Tràng 

Số Thứ Tự

Họ & Tên

Pháp Danh

Cấp 1
định Không tầm không tứ

Cấp 2
định Chánh Niệm Tỉnh giác

KhóaTu Nghiệp cho các vị Huấn Luyện Viên Định

Nam Nữ

Đạo

Tràng

 

Nội Trú

Từ ngày

 

Nội Trú

Đến ngày

1

Hoàng Liên

Cấp 3

Nữ

Adelaide

1/9

30/9

2

Như Lưu

Cấp 3

Nam

Adelaide

1/9

30/9

3

Nguyễn thị Bạch Nga

Như Nga

Cấp 1

Nữ

Adelaide

30/7

11/8

4

Lê Tất Tố

Cấp 1

Nam

Adelaide

30/6

11/8

5

Trần Thị Tuyết minh

Như Minh

Dự Thính
Cấp 1

Dự Thính
Cấp 2

Dự Thính
Cấp 3

Nữ

Adelaide

31/7

30/9

6

Liêu Tỷ

Tâm Minh

Cấp 1

Cấp 2

Nam

Hoa Thinh Đốn

1/8

25/8

7

Hoàng Mỹ Hiền

Chân Như

Cấp 1

Cấp 2

Nữ

Hoa Thịnh Đốn

1/8

25/8

8

Ho Thanh Thuy

Diệu Như

Dự Thính Cấp 3

Nữ

Houston

20/9

2/10

9

Thông Quang

Cấp 1

Nam

Houston

1/8

10/8

10

Thích Nữ Hằng Như

Cấp 1

Cấp 2

Nữ

Houston

1/8

25/8

11

Thích nữ Tịnh Như

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Nữ

Houston

1/8

30/9

12

 

Minh Tuyết

Cấp 1

 

 

Nữ

Houston

31/7

11/8

13

 

Chơn Hiền

Cấp 1

 

 

Nữ

Houston

31/7

11/8

14

Ngọc Huyền

Cấp 2

Cấp 3

Nữ

Nam Cali

15/8

30/9

15

Tâm Kiên Phúc

Cấp 2

Cấp 3

Nam

Nam Cali

15/8

30/9

16

Tâm Phương

Cấp 2

Dự Thính
Cấp 3

Nam

Nam Cali

15/8 -25/8

và 1/9 -17/9

17

Lâm Thị Cúc

Như Hoa

Cấp 3

Nữ

Nam Cali

1/9

30/9

18

Lisa Ly

Như Tịnh

Cấp 3

Nữ

Nam Cali

1/9

30/9

19

Như Sương

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Nữ

Nam Cali

1/8

30/9

20

Ngọc Trần

Như Ngọc

Cấp 1

Nữ

Nam Cali

1/8

9/8

21

Đoàn Thế Định

Quảng Đức An

Cấp 1

Cấp 2

Nam

Nam Cali

1/8- 10/8

và 15/8 - 25/8

22

Mai Vũ

Đồng Hạnh

Cấp 1

Nữ

Nam Cali

1/8

10/8

23

Nguyễn Kiều Dinh

Cấp 1

Nữ

Nam Cali

1/8

10/8

24

Khanh Nga Lê

Như Tâm

Cấp 1

Cấp 2

Nữ

Nam Cali

1/8 -10/8

15/8 - 25/8

25

Phan Ngoc Thọ

Đạo Chiếu

Cấp 1

Nam

Nam Cali

1/8

10/8

26

Xuan Lan Nguyen

Dự Thính Cấp 1

Nữ

Nam Cali

1/8

10/8

27

Trần Hạnh

Diệu Trí

Dự Thính
Cấp 1

Nữ

Nam Cali

1/8

10/8

28

Trần Thị Ngọc Bích

Tâm Từ Tỉnh

Dự Thính
Cấp 1

Nữ

Nam Cali

1/8

10/8

29

Nguyễn Lưu Phương-Thảo

Minh Hạnh

Dự Thính
Cấp 3

Nữ

Paris

30/8

3/10

30

Ngô Đức Thưởng

Quang Triết

Cấp 3

Nam

Paris

31/8

3/10

31

Nguyễn Hữu Hỉ

Tâm Hi

Dự Thính
Cấp 1

Dự Thính
Cấp 2

Dự Thính
Cấp 3

Nam

Paris


30/7


1/10

32

Dung Hogan

Cấp 1

Cấp 2

Nữ

Sacramento

1/8

20/8

33

Bill Hogan

Cấp 1

Cấp 2

Nam

Sacramento

1/8

20/8

34

Uyễn Như

Cấp 1

Nữ

Sacramento

1/8

10/8

35

Nguyễn Henry

Cấp 1

Nam

Sacramento

1/8

10/8

36

Quách Tú Anh

Cấp 1

Nữ

Sacramento

1/8

10/8

37

Đặng thị Phương Nam

Cấp 1

Nữ

Sacramento

1/8

10/8

38

Phan Văn Chương

Chí Hải

Cấp 1

Cấp 2

Nam

Sacramento

31/7

26/8

39

Quý Nguyễn

Không Định

 

 

Cấp 3

 

San Jose

31/8 

 30/9

40

An La

Minh Tường

 

Cấp 3

 

San Jose

1/9 

30/9 

41

Tuấn

Tâm Triết

 

 

Cấp 3

 

San Jose

 1/9

30/9 

42

Ton Tami

Như Tâm

Cấp 1

Nữ

San Jose

1/8

20/8

43

Cúc Boyer

Như Hoa

Cấp 1

Nữ

San Jose

1/8

10/8

44

Lê Thảo

Nga Ngọc

Cấp 1

Nữ

San Jose

1/8

10/8

45

Cao Huệ

Hoàn Như

Cấp 1

Nữ

San Jose

1/8

10/8

46

Lê Hòa

Tu Nhan

Cấp 1

Nam

San Jose

1/8

10/8

47

Đào Bích

Tâm Ngọc

Cấp 1

Nữ

San Jose

1/8

10/8

48

Trần Ngọc

Như Ngọc

Cấp 1

Nữ

San Jose

1/8

10/8

49

Lan Thai

Nguyen Hue

Cấp 1

Nam

San Jose

1/8

10/8

50

Hương Ngọc

Cấp 3 San Jose 1/9

30/9

51

Sư Cô Thường Như

Cấp 1

Cấp 2

Nữ

San Jose

1/9

30/9

52

Tâm Núi

Cấp 1

Nam

San Jose

1/8

53

Huệ Châu Cấp 3 Nữ

San Jose

1/9 30/9

54

Phan Tài

Thầy Không Huyễn

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Nam

San Jose

1/9

30/9

55

Cương Đặng

Chánh Cương

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Nam

San Jose

1/8

25/8

56

Diệu Đức

DT Cấp 1

DT Cấp 2

DT Cấp 3

Nữ

San Jose

1/8 -10/8; 15/8-24/8
1/9 - 30/9

57

Sonia TU-HOA

Minh Nguyên

Dự Thính
Cấp 3

Nữ

Sydney

20/8

1/10

58

Trương Huỳnh Ký

Quang Lý

Cấp 3

Nam

Sydney

30/8

1/10

59

Lưu Thị Song

Minh Đạo

Cấp 3

Nữ

Sydney

30/8

1/10

60

Nguyễn Viết Danh

Thanh Long

 

 

Cấp 3

Nam

Hoa Thịnh Đốn

2/9

30/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reader's Comment
Friday, September 28, 20186:23 AM
Guest
Nguoi nha đang tim o phu yen
Friday, September 28, 20186:10 AM
Guest
Luu thi kim oanh
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, May 22, 2024(View: 202)
MONTREAL Khóa tu cuối tuần: 3 ngày TORONTO Khóa tu tại chùa Tích Lan Thứ năm 20- thứ năm 27 (7 ngày)
Wednesday, May 1, 2024(View: 562)
TOULOUSE Khóa nhập thất song ngữ Việt- Pháp tại Moissac PARIs:Khóa song ngữ Việt- Pháp BERLIN Khóa nhập thất:
Wednesday, March 6, 2024(View: 1457)
Ban điều hành các Đạo tràng hiện tại sẽ đứng ra thành lập, điều hành Ban tổ chức bầu cử và ra thông báo cụ thể các chi tiết bầu cử cho đạo tràng mình.
Sunday, November 26, 2023(View: 1522)
1. Khóa tu 7 ngày Thứ Sáu 15 tháng 12 năm 2023 đến thứ Năm 21 tháng 12 năm 2023 2. Khóa tu 5 ngày Thứ Sáu 29 tháng 12 năm 2023 đến thứ Ba 2 tháng 1 năm 2024
Thursday, November 16, 2023(View: 1941)
BERLIN Khóa nhập thất: Từ Chủ nhật 19 (chiều )- đến Thứ sáu 24 (5 ngày)
Tuesday, May 14, 2024(View: 269)
Kính mời quý anh chị Thiền sinh Tánh Không và Thân Hữu cùng tham dự ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 18 tháng 5, 2024 Tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG
Thursday, April 4, 2024(View: 884)
Chương trình tham dự trên Zoom chỉ giới hạn trong bài giảng của Ni sư BUỔI SÁNG: từ 10am đến 11am BUỔI CHIẾU: tư 2pm dến 3pm Thời gian: 5 ngày từ sáng thứ hai 8/4/2024 tới chiều Thứ sáu 12/4/2024. Tối Thứ sáu 12/4/2024: MÃN KHÓA - ĐÊM HOA ĐĂNG từ 7pm Khóa tu dành cho mọi thiền sinh có nhu cầu, Ni sư khuyến khích các ban điều hành đạo tràng, các ban giáo thọ của đạo tràng cùng tham gia để ôn lại đường lối tu tập chung của chúng ta.
Wednesday, April 3, 2024(View: 1329)
CHƯƠNG TRÌNH: các Đạo tràng ở xa xin vui lòng chuẩn bị trước, khi thấy trong Chương Trình sắp đến phần phát biểu của đạo tràng mình
Monday, March 25, 2024(View: 952)
Theo Truyền thống ngày HỌP MẶT THIỀN SINH TÁNH KHÔNG toàn thế giới năm 2024 sẽ được tổ chức: vào ngày Chủ nhật 7- 4- 2024 lúc 10:00am (Giờ Cali) tại Tổ đình thiền viện Tánh Không. và trên mang ZOOM toàn cầu
Thursday, March 14, 2024(View: 392)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali - Quý vị cũng có thể tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK:
Thursday, February 29, 2024(View: 635)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại: TỔ ĐÌNH TÁNH KHÔNG Quý vị cũng có thể tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK bên dưới:
Friday, February 16, 2024(View: 435)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Quý vị cũng có thể tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK bên dưới:
Tuesday, February 13, 2024(View: 986)
Cô gởi lại bản Thanh Quy để chúng ta khảo sát lại đường lối tu và hướng dẫn thiền sinh trong đạo tràng của mình. Mỗi khi họp mặt sinh hoạt chung, thường chúng ta có thể dành ra 5 phút nhắc nhở vài điều cần thiết nào đó trong sinh hoạt tập thể, đây lả phần giới đức rất quan trọng trên con đường Giới- Định- Tuệ của mỗi người chúng ta
Thursday, January 11, 2024(View: 659)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG hoặc tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK
Wednesday, January 3, 2024(View: 816)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại TỔ ĐÌNH TÁNH KHÔNG: Hoặc Quý vị cũng có thể tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK
Tuesday, May 30, 2023(View: 1591)
NGÀY KHAI GIẢNG: 2 giờ chiều Thứ Bảy 3 tháng 6, 2023 trực tiếp tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG 13071 Brookhurst St #197, Garden Grove, CA 92843 và trên mạng ZOOM toàn cầu
Monday, May 15, 2023(View: 1795)
NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ Bảy 3 tháng 6, 2023 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy hằng tuần. Ngày Bế giảng 15 tháng 7- 2023.
Monday, December 12, 2022(View: 1419)
Hội Thiền Tánh Không Paris đã đổi trang mạng mới và tên miền mới : https://meditation-sunyata.paris
Wednesday, May 11, 2022(View: 2841)
THƯ MỜI THAM DỰ Lễ Phật Đản 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 14 tháng 5, 2022 tại Thiền đường Tánh Không - và trên MẠNG LƯỚI ZOOM toàn cầu
Tuesday, May 3, 2022(View: 2392)
Địa điểm: Chùa Quang Minh Melbourne số 18 Burke Street, Braybrook VIC 3019. Thời gian từ ngày Thứ Bảy 1/10 đến Thứ Hai 10/10/2022
Thursday, April 28, 2022(View: 2724)
NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ Bảy 7 tháng 5, 2022 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy cách tuần (1 tuần học, 1 tuần nghĩ). Ngày Bế giảng 23 tháng 7- 2022.
Wednesday, March 30, 2022(View: 2070)
HỌP MẶT NGÀY TRUYỀN THỐNG 2022 Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2022 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG và trên MẠNG ZOOM toàn cầu
Thursday, March 3, 2022(View: 2040)
THƯ MỜI Tham Dự Buổi thuyết giảng của Ni sư Thích Nữ Triệt Như Chủ đề: BÀI KHAI THÔNG số 3 lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Bảy, 5 tháng 3 năm 2022
Thursday, March 3, 2022(View: 2371)
1- Bầu Ban Điều Hành Đạo Tràng: 2- Khóa Hội Thảo: Ngày Thứ Bảy 2 Tháng 4, 2022: 3- Ngày Truyền Thống 2022: Ngày Chủ Nhật 3- 4- 2022 4- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Tổ Đình: 5- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Thụy Sỹ: 6- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Úc Châu: 7- Đạo Tràng Saigon VN: 8- Tiếp Tục Tổ Chức Các Khóa Bát Nhã Qua Zoom
Wednesday, February 16, 2022(View: 2340)
Buổi Giảng tổ chức tại Thiền Đường Tánh Không 13071 Brookhurst St #197, Garden Grove, CA 92843 vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy 19 tháng 2 năm 2022. Chương trinh có trực tiếp trên Zoom.
Thursday, January 27, 2022(View: 2350)
CHƯƠNG TRÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN tại Tổ Đình
Thursday, December 16, 2021(View: 2972)
Một lòng tưởng niệm ân sư Tăng Đoàn sẽ tổ chức TƯỞNG NIỆM: Lễ Húy Kỵ lần thứ 2 Hòa Thượng Thiền Chủ THÍCH THÔNG TRIỆT Lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày thứ hai 27 Tháng 12, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG + Zoom meeting.
Thursday, December 9, 2021(View: 2747)
Nhập Thất Chuyên Tu Định-Huệ Song Ngữ Việt-Pháp và Khí Công dưới sự giảng dạy của Ni Sư Triệt Như. Tham quan 3 ngày sau khóa tu.
Thursday, December 9, 2021(View: 3017)
Retraite méditative bouddhique bilingue et QiGong sous la direction de la Vénérable Bhikkhuni Triệt Như.
Thursday, December 9, 2021(View: 2601)
Tăng Đoàn sẽ tổ chức TƯỞNG NIỆM: LỄ BÁCH NHẬT –100 ngày Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU và LỄ CHUNG THẤT – 49 ngày Thầy THÍCH TUỆ CHÂN Lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày thứ báy 18 Tháng 12, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Thursday, November 25, 2021(View: 3267)
Như một truyền thống trong mùa Lễ Tạ Ơn, Thân mời quý anh chị Thiền Sinh và Thân Hữu (nếu có điều kiện) xin cùng về Tổ Đình quây quần bên nhau trong 1 buổi cơm thân mật như thuở Thầy còn trụ thế Hẹn nhau: 10am ngày thứ bảy 27 tháng 11, 2021 tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không (Reverside) Cùng nhau ghi nhớ Ơn Phật, Ơn Pháp, Ơn Thầy Tổ, Ơn Chư Tăng...
Thursday, October 14, 2021(View: 2855)
Trương mục của Tổ đình Tánh Không: SUNYATA MEDITATION ASSOCIATION Trương mục của Thiền Viện Chân Như: SUNYATA MEDITATION ASSOCIATION of Texas Trương mục của Thiền Đường Tánh Không Nam Cali: SUNYATA FOUNDATION
Tuesday, October 5, 2021(View: 3527)
Tăng đoàn Tánh Không sẽ làm lễ Xuất gia cho thiền sinh MAI NGUYỄN, đạo tràng Sacramento ngày : chủ nhật 24- 10- 2021 lúc 10am tại Tổ Đình thiền viện Tánh Không - Riverside
Thursday, September 23, 2021(View: 2349)
Khóa bát nhã, lớp trung cấp 2 online không có lớp ngày 25 tháng 9, 2021 Zoom meeting kỳ 3 sẽ được dời lại vào ngày 9 tháng 10, 2021
Wednesday, August 11, 2021(View: 3538)
NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ bảy 28 tháng 8, 2021 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy (1 tuần học, 1 tuần nghĩ). Ngày Bế giảng 20 tháng 11- 2021
Wednesday, August 4, 2021(View: 3331)
1- Bầu Ban Điều hành đạo tràng- 2- Khóa An Cư nhập Xuân của Tăng Đoàn Tánh Không- 3- Ngày Truyền Thống năm 2022 lễ Xuất Gia, lễ Xuất gia gieo duyên và lễ Quy y - 4- khóa Hội Thảo: 3 ngày -5- Một khóa đặc biệt: dành cho các bạn giáo thọ, huấn luyện viên - 6- Khóa nhập thất chuyên tu Định và Huệ tại Tổ Đình - 7- Khóa nhập thất chuyên tu Định và Huệ tại Thụy Sỹ - 8- Khóa nhập thất chuyên tu Định và Huệ tại Úc Châu -9- Đạo tràng Saigon VN - 10- Tiếp tục tổ chức các khóa Bát Nhã qua Zoom:
Wednesday, May 19, 2021(View: 3605)
Đại Lễ Phật Đản Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 29 tháng 5, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Wednesday, March 17, 2021(View: 3852)
THÔNG BÁO NGÀY TRUYỀN THỐNG 4- 4- 2021 Hội Thiền Tánh Không Trung Ương sẽ tổ chức ngày LỄ TRUYỀN THỐNG năm nay. Ngày : chủ nhật: 4 tháng 4- 2021 Thời gian: 9:00AM- 12:00PM (giờ Cali) Địa điểm: Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không
Wednesday, March 3, 2021(View: 7763)
Khai giảng ngày thứ bảy 1 tháng 5, 2021 và kéo dài 6 kỳ học. Bắt đầu lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) mỗi Thứ Bảy tuần lể đầu tiên và tuần lể thứ 3 của tháng. Ngày Bế giảng 17 tháng 7- 2021.
Wednesday, March 3, 2021(View: 4463)
PHƯƠNG CÁCH CÚNG DƯỜNG Ni sư, các khóa tu học hoặc Xây Dựng lại Thiền Đường A. Đối với những Thiền sinh ở TRONG Hoa Kỳ có 3 cách: B. Đối với những Thiền sinh ở các quốc gia NGOÀI Hoa Kỳ:
Thursday, February 11, 2021(View: 3297)
Thân mến gởi Tăng đoàn, các ban Điều Hành Đạo tràng Tánh Không, và tất cả các bạn thiền,
Thursday, February 11, 2021(View: 2672)
Họp mặt cùng Tăng Đoàn Lễ Phật, Lễ Thầy Mừng Xuân Mới qua mạng Zoom Lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) ngày mùng 2 Tết (13 tháng 2, 2021) Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Wednesday, December 9, 2020(View: 2962)
2 giờ chiều ngày Thứ Bảy 12 tháng 12, 2020: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIỚI TƯƠNG ĐỐI
Tuesday, December 1, 2020(View: 5953)
Ngày Khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu đúng 2pm chấm dứt lúc 4pm (giờ California - Pacific time)
Wednesday, November 11, 2020(View: 3222)
ZOOM MEETING 10am ngày Thứ Bảy 14 tháng 11, 2020 Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIAN và PHẬT
Wednesday, November 4, 2020(View: 3715)
ZOOM MEETING do Ni sư Triệt Như chủ trì mỗi tuần lễ đầu tiên của tháng THỨ SÁU 6 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 5 PM - giờ Cali THỨ BẢY 7 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 9 AM - giờ Cali
Thursday, October 29, 2020(View: 9313)
Thời hạn ghi danh: đến hết ngày 30 tháng 11 Ngày khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu lúc 2pm (giờ California) Nội Dung tu học: Cối lõi THIỀN CĂN BẢN
Wednesday, October 21, 2020(View: 3199)
Một lòng tưởng nhớ Thầy, chúng ta cùng chung sức thực hiện các Bộ Ảnh
Wednesday, October 14, 2020(View: 3031)
ZOOM MEETING: SINH HOẠT CHUNG CÁC ĐẠO TRÀNG tại Tổ Đình do Ni sư Triệt Như chủ trì THỨ BẢY 17 THÁNG 10, 2020 BẮT ĐẦU LÚC 9AM
Wednesday, October 7, 2020(View: 3449)
CHƯƠNG TRÌNH: 09am - 10am: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: Thiền trong thời mới (phần 3/3) 10am - 11am: ZOOM THĂM HỎI: Chúng ta sẽ có dịp gặp mặt thăm hỏi các trưởng lảo trong Tăng Đoàn Tánh Không Thầy Tuệ Chân, Cô Phúc Trí, Thầy Không Phổ, cô Hạnh Như... 11am - 12 am: Lễ Chung Thất 100 ngày Thiền sinh NGUYỄN THỊ MY Pháp danh Minh Ngộ (cô Sáu)
Wednesday, September 30, 2020(View: 5136)
Thứ sáu: 2 tháng 10, 2020 từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Úc Châu, Việt Nam, Mỹ Châu - Thứ bảy 3 tháng 10, 2020 từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada) - chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Hoa Kỳ, Canada và Âu Châu
Thursday, August 27, 2020(View: 4974)
- Thứ sáu tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng mới thành lập tại Úc Châu và Việt Nam - Thứ Bảy tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng tại Bắc Mỹ và Âu Châu
Wednesday, August 5, 2020(View: 3759)
1./ Đáp ứng cho nhu cầu tu học 2./ Chia sẻ kinh nghiệm tu tập, 3./ Tăng trưởng mối giây liên lạc, tình đoàn kết, và tinh thần CÙNG NHAU TU HỌC giữa các Thiền Sinh và giữa các Đạo Tràng
Friday, March 6, 2020(View: 3758)
Theo dõi tình hình về sự phát triển của dịch Corona virus hiện nay, cô thông báo quyết định không thể tổ chức : + Ngày Truyền Thống 5-4-2020 tại Tổ Đình + và các khóa sinh hoạt & tu nghiệp tiếp theo sau ngày Truyền Thống.
Friday, February 28, 2020(View: 4157)
các khóa Tu Định từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020 sẽ bị hủy bỏ bởi dịch Covid- 19. Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Ni Cô Nhất Như.
Monday, January 13, 2020(View: 3917)
Danh Sách đã ghi tên tham gia Khóa An Cư Kiết Đông tại Tổ Đình tháng 2, 2020
Friday, December 27, 2019(View: 6367)
Hoà thượng tôn sư thượng THÔNG hạ TRIỆT, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 04 phút sáng ngày thứ Sáu 27 tháng 12 năm 2019
Thursday, October 10, 2019(View: 3922)
Thông Báo Khóa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không Nam Cali, Tháng 2, 2020 với sự chủ trì của Thầy Không Chiếu và NS Triệt Như.
Friday, May 24, 2019(View: 3659)
KHÓA DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN ĐỊNH - TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG NĂM 2019 Thời gian: bắt đầu ngày Thứ Sáu 18 tháng 10 năm 2019, chấm dứt ngày Thứ Năm 31 tháng 10 năm 2019
Tuesday, January 8, 2019(View: 4396)
KHÓA 10 NGÀY CHUYÊN TU ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ Thời gian: Từ ngày 29-05-2019 đến ngày 07-06-2019 KHÓA 10 NGÀY HUẤN LUYỆN VIÊN TU ĐỊNH - Thời gian: Từ ngày 09-6-2019 đến ngày 18-6-2019 KHÓA 4 NGÀY CHUYÊN TU CHỈ KỸ THUẬT KHÔNG NÓI. Thời gian: Từ ngày 19-6-2019 đến ngày 22-6-2019
Saturday, December 29, 2018(View: 6144)
Khóa I: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 5 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 2 tháng 5 Khóa II: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 1 tháng 8 Khóa III: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC tháng 8 (CNTG) (10 ngày) Thứ 5 ngày 15 tháng 8 Khóa IV: AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS (18 ngày) Thứ 4 ngày 28 tháng 8 Khóa V: KHÓA TU NGHIỆP (14 ngày) Thứ 4 ngày 18 tháng 9
Thursday, January 18, 2018(View: 6787)
Khóa Tu Nghiệp Giáo Thọ Thiền Căn bản (3 ngày) Từ ngày 1 đến ngày 3 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Thiền Định (2 ngày) Từ ngày 4 đến ngày 5 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Khí Công (2 ngày) Từ ngày 5 đến ngày 7 - Ngày Truyền Thống chủ nhật 8 tháng 4, 2018 - Khóa Tu Nghiệp Giáo thọ khóa Bát nhã, Lớp Trung cấp 1 (4 ngày) Từ ngày 9 đến ngày 12
Sunday, December 3, 2017(View: 7007)
Thầy Thiền Chủ sẽ mở 4 khóa liên tiếp về chuyên tu định tại Thiền Viện Chân Như ở Navasota TX bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2018.
Wednesday, September 20, 2017(View: 5722)
1./ KHÓA LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠO TRÀNG: 20 ngày 2./ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN KHÍ CÔNG: 6 ngày
Tuesday, June 13, 2017(View: 14587)
Nếu đủ duyên, Ni Sư sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 8 trong vòng 15 ngày. Khởi hành ngày thứ bảy 3 tháng 11 năm 2018, về ngày thứ bảy 17 tháng 11 năm 2018 và Chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 9 trong vòng 14 ngày. Khởi hành ngày chủ nhật 6 tháng 1 năm 2019, về ngày thứ bảy 19 tháng 1 năm 2019.
Thursday, January 12, 2017(View: 7424)
Năm 2017, Thầy cho phép các đạo tràng và các cá nhân có thể cất thêm 10 cốc tại tổ đình
Sunday, November 13, 2016(View: 5760)
Tổ chức tại: Trung tâm thiền định Navasota. ( Thiền Thất Chân Như) TX 77868 Thời gian 10 ngày: Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2017.
Thursday, June 23, 2016(View: 7991)
Hội Thiền Tánh Không Sacramento tổ chức Khóa Chuyên Tu Nhập Thất Định Huệ XXIII dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ và Ni Sư Thích Nữ Triệt Như trọn 7 ngày, từ 10 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2016. - DANH SÁCH GHI DANH
Tuesday, May 3, 2016(View: 9853)
Nhắm tạo điều kiện cho các Giáo Thọ, các thiền sinh Tánh Không có điều kiện và khả năng thể nhập các từng thiền định, mùa Thu năm nay Thầy Thiền Chủ tâm nguyện sẽ tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định:
Monday, April 18, 2016(View: 12228)
Danh Sách Thiền Sinh Đi Hành Hương Ấn Độ từ 1 đến 19 tháng 11 năm 2016.
Saturday, March 12, 2016(View: 6327)
Chủ Đề: THIỀN ĐI VÀO ĐỜI SỐNG Địa điểm: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20; và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4, 2016
Monday, November 23, 2015(View: 7046)
Monday, September 14, 2015(View: 10597)
Nếu đủ duyên Ban Điều Hành Trung ương sẽ tổ chức 1 chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal trong vòng 20 ngày. Từ ngày thứ ba 1 tới chủ nhật 20 tháng 11, 2016
Monday, August 31, 2015(View: 8714)
KHÓA NHẬP THẤT AN CƯ KIẾT ĐÔNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC đặc biệt KHÓA BÁT NHÃ - LỚP TRUNG CẤP 4
69,256