HỘI NHẬP

01. Tổng Kết Khóa Thiền Căn Bản Tại Tổ Đình.

19 Tháng Sáu 201711:31 CH(Xem: 1358)

Bài 1: Tổng Kết Khóa Thiền Căn Bản Tại Tổ Đình
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại Tổ Đình ngày 11 tháng 4 năm 2017.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn