HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

02. Tổng Kết Khóa Trung Cấp 4 Bát Nhã Tại Paris.

19 Tháng Sáu 201711:37 CH(Xem: 1928)

Bài 2: Tổng Kết Khóa Trung Cấp 4 Bát Nhã Tại Paris.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Paris ngày 17 tháng 5 năm 2017.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,072,449