HỘI NHẬP

03. Tổng Kết 4 Kỳ Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo.

19 Tháng Sáu 201711:41 CH(Xem: 1204)

Bài 3: Tổng Kết 4 Kỳ Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 25 tháng 5 năm 2017.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn