HỘI NHẬP

05. Tổng Kết Lớp Trung Cấp 3 Bát Nhã.

19 Tháng Sáu 201711:49 CH(Xem: 1557)

Bài 5: Tổng Kết Lớp Trung Cấp 3 Bát Nhã.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Nam Cali ngày 9 tháng 6 năm 2017.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn