HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

21. Kinh Duy Ma Cật Phần 3.

23 Tháng Tám 20174:17 CH(Xem: 1575)

Bài 3: Kinh Duy Ma Cật Phần 3.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,101,909